Gi innspill – skisser til nye læreplaner på studieforberedende

Her kan du lese og gi innspill på tidlige læreplanskisser for fag som elevene velger på Vg2 og Vg3 studieforberedende. Frist for å gi innspill er 2. desember 2019.

Vi har en åpen prosess når vi utvikler læreplaner og ønsker å involvere alle dere som er interessert i innholdet i opplæringen. Det betyr at dere får lese tidlige skisser som læreplangruppene fortsatt jobber med. Vi ber om innspill underveis slik at vi får bedre tid til å vurdere tilbakemeldingene fra dere og gjøre endringer.

Skissene viser:

  • Om faget – den innledende delen av læreplanen
  • Kjerneelementer – sentralt innhold i faget

Vi er spesielt opptatt av å få tilbakemeldinger på kjerneelementene. Kjerneelementene skal ramme inn det mest betydningsfulle elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget. Kjerneelementene spiller derfor en sentral rolle i det videre arbeidet læreplanene og innholdet i fagene.

Finn din læreplan og gi oss innspill innen 2. desember

Programfagene i engelsk og matematikk har allerede vært på høring og disse vil bli publisert på nyåret.

Flere muligheter til å komme med innspill

Fag elevene velger på Vg2 og Vg3: Det blir en ny innspillsrunde i mars 2020. Da kan du gi innspill på kompetansemål og innholdet i hele læreplanen. Senere kommer det en offisiell høring.

Fag elevene velger på Vg1: Vi har allerede hatt to innspillsrunder for læreplanene elevene velger på Vg1. I slutten av november 2019 kommer en offisiell høring på de endelige læreplanutkastene. 

Annet relevant innhold

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!