Teknologi- og industrifag

Her finner du utkast til læreplaner på Vg2 og Vg3. Fristen for å gi innspill er 15. november.

Teknologi- og industrifag skal legge grunnlaget for å utvikle dyktige fagarbeidere til et marked i stadig utvikling. Programområdene har blitt mer framtidsrettet, og det er lagt større vekt på at elevene skal ta i bruk tilgjengelig teknologi. Kompetansemålene i programfagene har blitt mer praktisk rettet. 

Elevene skal videreutvikle kunnskap om sammenhengen mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved en bærekraftig utvikling. De skal lære hvordan handlingene og valgene den enkelte tar har betydning for bærekraftig utvikling. Elevene skal lære å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Ivaretagelse av ytre miljø og helse og miljø og sikkerhet er løftet opp som essensielt i faget. Fagene viderefører den kunnskapen og kompetansen elevene ble gjort kjent med på Vg1 innenfor helse, miljø og sikkerhet. 

Kompetansemålene i fagene gir som i Vg1 lokalt handlingsrom og mulighet for å tilpasse og organisere opplæringen, gjerne i samhandling med lokalt næringsliv. Kompetansemålene i Vg2-fagene er utformet slik at elevene skal få innsikt i fagene de kan velge på Vg3.

Endringer i tilbudsstrukturen i teknologi- og industrifagene

  • Programområdet transport og logistikk tilhørte tidligere programområdet service og samferdsel, og er nå flyttet til teknologi- og industrifag. Programområdet fører videre til Vg3 logistikkoperatør, Vg3 yrkessjåførfaget og Vg3 kran og løfteoperasjonsfaget.
  • Vg2 børsemaker og Vg3 børsemakerfaget flyttes fra håndverk, design og produktutvikling til teknologi- og industrifag.
  • Vg2 industritekstil og design er lagt ned, og tilhørende Vg3-fag er lagt inn som løp fra Vg2 industriteknologi.
  • Vg2 kjemiprosess og Vg2 laboratoriefag har blitt til ett fag: Vg2 kjemiprosess og laboratoriefag. Dette faget leder til så til Vg3 kjemiprosess og Vg3 laboratoriefag.
  • Programområdene gjenvinningsfaget, vaskerifaget og tekstilrensfaget er lagt inn til Vg2 industriteknologi.
  • Vg3 låsesmed er flyttet til utdanningsprogrammet elektro og datateknologi, som løp fra programområdet Vg2 automasjon.
  • Særløpene garverifaget og industriell skotøyproduksjon er lagt ned på grunn av få eller ingen søkere over flere år.

Om høringen i teknologi- og industrifagene

De tilhørende Vg3-fagene kommer på høring ved et senere tidspunkt.

Klikk på overskriftene, så åpner det seg lister med læreplaner.

Vg2 arbeidsmaskiner

Vg3 anleggsmaskinmekanikerfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 landbruksmaskinmekanikerfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 truck- og liftmekanikerfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg2 bilskade, lakk og karosseri

Vg3 billakkererfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 bilpleiefaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 bilskadefaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 chassispåbyggerfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg2 brønnteknikk

Vg3 boreoperatørfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 brønnfaget, havbunnsinstallasjoner - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 brønnfaget, komplettering - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 brønnfaget, kveilerøroperasjoner - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 brønnfaget, sementering- Læreplanen kommer på høring senere.

Vg2 industriteknologi

Vg3 aluminiumskonstruksjonsfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 CNC-maskineringsfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 dimensjonskontrollfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 finmekanikerfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 gjenvinningsfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 grafisk produksjonsteknikkfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 industriell overflatebehandling - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 industrimekanikerfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 industrimontørfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 industrioppmålingsfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 industrirørleggerfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 industrisnekkerfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 industrisømfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 industritapetsererfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 industritekstilfaget, garnframstilling - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 industritekstilfaget, trikotasje - Læreplanen kommer på høring senere. 

Vg3 industritekstilfaget, veving - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 modellbyggerfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 NDT-kontrollørfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 plastfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 platearbeiderfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 polymerkomposittfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 serigrafifaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 sveisefaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 tekstilrensfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 vaskerifaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 verktøymakerfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag

Vg3 kjemiprosessfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 laboratoriefaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg2 kjøretøy

Vg3 bilfaget, lette kjøretøy - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 bilfaget, tunge kjøretøy - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 El- og motorsykkelfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 hjulutrustningsfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 motormekanikerfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 reservedelsfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg2 maritime fag

Vg3 matrosfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 motormannfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg2 transport og logistikk

Vg3 kran- og løfteoperasjonsfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 logistikkfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 yrkessjåførfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg2 børsemaker

Vg3 børsemakerfaget - Læreplanen kommer på høring senere.