Salg, service og reiseliv

Her finner du utkast til læreplaner på Vg2 og Vg3. Fristen for å gi innspill er 15. november.

Vi har oppdaget en feil i timeantallet i læreplan for service og sikkerhet. Faget Yrkesutøving og etikk var oppført med 140 timer. Riktig timeantall er 168 timer. Dette er nå rettet opp. 

Salg, service og reiseliv er et helt nytt utdanningsprogram som innføres høsten 2020, med ny læreplan på Vg1. 

Programområdet salg, service og reiseliv skal legge grunnlaget for å utvikle tilpasningsdyktige, innovative og trygge fagarbeidere. Elevene og lærlingene skal få erfaringer innen samhandling, kommunikasjon og service, som utgjør bærebjelken for disse yrkene. Elevene og lærlingene skal forberedes til å kunne ta ansvarlige og helsefremmende valg i risikoutsatte situasjoner. En viktig del av å jobbe i servicebransjen handler om sikkerhet, og dette har derfor fått en tydeligere plass i de nye læreplanene.

Læreplanene vektlegger teknologi i enda større grad enn tidligere. Elevene og lærlingene skal lære om hvordan teknologisk utvikling stiller krav til sikkerhet, valg av verktøy og gjennomføring av arbeidsoppdrag. Bærekraft blir også stadig viktigere innenfor markedsføringen og salget av varer og tjenester. Elevene og lærlingene skal lære om hvilke miljømessige utfordringer servicenæringa står ovenfor, og om hvilke virkemidler som kan fremme etiske og bærekraftige valg. 

Når de nye læreplanene tas i bruk, skal det gis lokalt handlingsrom til å tilpasse og organisere opplæringen.

Endringer i tilbudsstrukturen i salg, service og reiselivsfagene

  • Utdanningsprogrammet leder til fire ulike yrkesbetegnelser: administrasjonskoordinator, sikkerhetsmedarbeider, salgsmedarbeider og reiselivsmedarbeider. Disse fagområdene lå tidligere i det nå nedlagte utdanningsprogrammet service og samferdsel. Det resepsjonsfaglige innholdet fra det nedlagte utdanningsprogrammet service og samferdsel er videreført i reiselivsfaget og administrasjonsfaget.
  • Vi foreslår å endre navn fra Vg2 service og sikkerhet til Vg2 sikkerhet og administrasjon.
  • Vi foreslår å videreføre navnet Vg2 salg og reiseliv.
  • Vi foreslår å endre navn fra Vg3 førstelinjetjenester til Vg3 administrasjonsfaget. Faget skal lede til yrkestittelen administrasjonskoordinator.
  • Transport og logistikkfagene er flyttet til programområdet teknologi- og industrifag.

Klikk på overskriftene, så åpner det seg lister med læreplaner.