Restaurant- og matfag

Her finner du utkast til læreplaner på Vg2 og Vg3. Fristen for å gi innspill er 15. november.

De nye læreplanene i restaurant- og matfag skal være relevante og framtidsrettede, slik at elevene og lærlingene er forberedt til et framtidig arbeidsliv. Opplæringen legger vekt på å utvikle elevenes og lærligenes råvarekunnskap og forståelse for råvareutnyttelse på en trygg og bærekraftig måte, tilpasse produkter og måltidsløsninger til ulike gjester og kundegrupper. Elevene og lærlingene skal få opplæring i gamle håndverkstradisjoner, samtidig som ny teknologi anvendes.

I fornyelsen av læreplanene i restaurant- og matfag har vi lagt til rette for at opplæringen skal fremme aktive, utforskende og skapende elever og lærlinger. Elevene og lærlingene skal utvikle ansvarlighet, utholdenhet og håndlag i det praktiske arbeidet. Samtidig skal de nye læreplanene legge til rette for kritisk tenkning og etiske vurderinger. Det handler også om kvalitet og trygg mat, og det å forstå og følge gjeldende standarder og regelverk knyttet til restaurant- og matfagbransjen. Elevene og lærlingene skal lære om hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv.

Endringer i tilbudsstrukturen i restaurant- og matfagene

  • Antallet programområder på Vg2 endres fra to til tre.
  • Vg2 matfag blir delt i to: Vg2 baker og konditor og Vg2 kjøttfag og næringsmiddelindustri. Delingen av Vg2 matfag fører til en tidligere spesialisering i baker og konditorfag og i kjøttfag og næringsmiddelindustri enn i dag. Programfagene på Vg2 baker og konditor danner grunnlag for lærefagene bakerfaget og konditorfaget på Vg3. Programfagene på Vg2 kjøttfag og næringsmiddelindustri danner grunnlag for lærefagene slakterfaget, kjøttskjærerfaget, pølsemakerfaget, industriell matproduksjon og sjømatproduksjon.
  • Vg2 kokk- og servitørfag opprettholdes, men det er endring i antall lærefag som elevene kan velg blant. Vg2 kokk- og servitørfag danner grunnlag for lærefagene kokkfaget, ernæringskokkfaget (tidligere institusjonskokkfaget), servitørfaget og ferskvarehandlerfaget (tidligere sjømathandlerfaget og butikkslakterfaget).

Om høringene i restaurant- og matfag

Vi har i samråd med faglig råd for restaurant- og matfag bestemt at faget industriell matproduksjon skal utredes for muligheten for fordypning i sjømatproduksjon. Industriell matproduksjon og sjømatproduksjon vil derfor ikke sendes på offentlig høring i denne omgang.

Klikk på overskriftene, så åpner det seg lister med læreplaner.

Vg2 kjøttfag og næringsmiddelindustri

Vg3 industriell matproduksjon - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 kjøttskjærerfaget

Vg3 pølsemakerfaget

Vg3 sjømatproduksjon - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 slakterfaget