Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Her finner du utkast til læreplaner på Vg2 og Vg3. Fristen for å gi innspill er 15. november.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et helt nytt utdanningsprogram innenfor teknologi, kommunikasjon og brukeropplevelse. 

Elevene lærer å utvikle ideer og å være kreative for å finne løsninger. De lærer brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet og programmering, sammen med innholdsformidling, historiefortelling, foto, film og visuell kommunikasjon.

Innenfor informasjonsteknologifagene i Vg2 og Vg3 handler det om å utvikle sikre og brukervennlige IT-løsninger, og å kunne veilede og støtte brukere. Elevene lærer også om IT-utvikling, regelverk og å reflektere over hvordan IT påvirker samfunnsdebatten og demokratiet. Innenfor mediefagene i Vg2 og Vg3 handler det om kommunikasjon og brukeropplevelser i et bredt fagfelt i stadig endring. De ulike lærefagene gir kompetanse til å jobbe i ulike yrker innen innholdsproduksjon, design og tekniske løsninger.

Endringer i tilbudsstrukturen i informasjonsteknologi og medieproduksjon

  • Vi foreslår å erstatte dagens IKT-servicefag med Vg2 informasjonsteknologi, Vg3 IT-utviklerfaget og Vg3 IT-driftfaget. Dette mener vi vil bidra til relevant og ettertraktet arbeidskraft i en næring i voldsom vekst.
  • Vi foreslår å endre film- og videoteknikkfaget til medieteknikkfaget, for å gjøre faget mer relevant for den brede kompetansen som etterlyses.
  • Dagens fotograffag foreslår vi å utvide til et bredere medieproduksjonsfag. Det vil fortsatt være mulig å utdanne seg innenfor fotografi, men vi legger også til rette for blant annet bevegelige bilder, animasjoner og 3D-grafikk.
  • Vi ønsker å legge til rette for flere og bredere innganger til design og visuell kommunikasjon gjennom å endre mediegrafikerfaget til mediedesignfaget.
  • Dagens ordning med kryssløp fra alle Vg1 til Vg2 IKT-servicefag avvikles på bakgrunn av at det stilles andre kompetansekrav i det nye Vg2 informasjonsteknologi.

Klikk på overskriftene, så åpner det seg lister med læreplaner.