Helse- og oppvekstfag

Her finner du utkast til læreplaner på Vg2 og Vg3. Fristen for å gi innspill er 15. november. 

Utdanningsprogram for helse og oppvekstfag handler om helsefremmende arbeid, fysisk og psykisk helse, om hvordan kroppen er oppbygd, kommunikasjon og samhandling. Det handler også om barn og unges utvikling, kost, ernæring og hygiene, og om å forebygge livsstilssykdommer og å hindre smitte.

De nye læreplanene i helse- og oppvekstfag tar utgangspunkt i det friske mennesket, og vektlegger helsefremmende og forebyggende helsearbeid i større grad enn tidligere. I utdanningsprogrammet har vi lagt økt vekt på brukermedvirkning, og på aktiviteter som fremmer mestring og utvikling av helsen. Å kunne vise omsorg og å kommunisere og samhandle med mennesker i ulike aldre, livssituasjoner og med ulik kulturell bakgrunn er også vektlagt i læreplanene.

I de nye læreplanene har vi videre lagt vekt på praktiske ferdigheter, og på evne og vilje til stadig å forbedre kvaliteten i arbeidet. Utdanningsprogrammet skal være framtidsrettet og relevant for arbeidslivet, samtidig som elevene og lærlingene skal utvikle sin framtidige yrkesidentitet og bevissthet om profesjonelt arbeid. Betydningen av å ta miljøbevisste valg og å forstå hvordan forbruk, aktiviteter og levesett påvirker miljøet er derfor vektlagt i de nye læreplanene.

På samme måte er bruken av hjelpemidler, teknologi og velferdsteknologi og bruken av digitale ressurser også en viktig del av læreplanene. Det er blant annet et mål for opplæringen at elevene skal vise nettvett, bruke digital dømmekraft og vurdere kilder kritisk.

Endringer i tilbudsstrukturen i helse- og oppvekstfagene

  • Aktivitørfaget har blitt flyttet fra utdanningsprogram for design og håndverk til helse og oppvekstfag.
  • Opplæringsmodellen for ambulansefaget skal videreføres som hovedmodell med to års opplæring i skole og to år opplæring i bedrift, med Vg1 helse- og oppvekstfag, Vg2 ambulansefag og Vg3/bedrift ambulansefaget. Det vil bli gjort nødvendige endringer i akuttmedisinforskriften slik at lærlingene skal få praksis som i dag.

Klikk på overskriftene, så åpner det seg lister med læreplaner.