Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Her finner du utkast til læreplaner på Vg2, Vg3 og særløp. Fristen for å gi innspill er. 15. november.

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign er et helt nytt utdanningsprogram som innføres høsten 2020, med ny læreplan på Vg1. Utdanningsprogrammet består av seks praktiske yrkesfag, der utvikling av håndlag, håndverksferdigheter og er avgjørende for å kunne mestre yrkene. Fagene i utdanningsprogrammet har mange likhetstrekk, samtidig som de bruker ulike verktøy, materialer og teknikker. De seks fagene har ulike tradisjoner og fagbegreper for design og produktutvikling. For enkelte fag er designprosesser sentralt, mens det i andre fag handler mer om produktutvikling og planlegging av arbeidet.

Elevene skal få opplæring i arbeidsprosesser som i stor grad er de samme for alle fagene: Å definere målgruppe, problemløsning, ideutvikling, presentasjon, produksjon og evaluering. I tillegg har alle design- og produktutviklingsprosessene en kunde i fokus. Å lære å kommunisere med ulike kunder og kundegrupper ut fra deres behov og bestillinger, og bli kjent med arbeidslivet og yrkene fører frem til, er derfor viktig i opplæringen. Produktet elevene og lærlingene utvikler skal kunne selges, og det skal svare på kundenes behov. Samtidig er skal utøveren utvikle et personlig uttrykk. Opplæringen legger derfor til rette for at elevene og lærlingene får mulighet til å eksperimentere og utfolde seg skapende.

Endringer i tilbudsstrukturen i frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesignfagene

  • Vi foreslår å endre navn fra Vg2 interiør og utstillingsdesign til Vg2 interiør og eksponeringsdesign.
  • Vi foreslår å endre navn fra Vg3 utstillingsdesign til Vg3 eksponeringsdesign, og at yrkesbetegnelsen endres til eksponeringsdesigner.

Klikk på overskriftene, så åpner det seg lister med læreplaner.