Elektro og datateknologi

Her finner du utkast til læreplaner på Vg2 og Vg3. Fristen for å gi innspill er 15. november.

I de nye læreplanene innen elektro og datateknologi vektlegger vi helse, miljø og sikkerhet i større grad enn tidligere. Elevene og lærlingene skal lære hvordan elsikkerhet ligger til grunn for alle praktiske arbeidsoppgaver. Læreplanene vektlegger også hvordan teknologisk utvikling og krav til datasikkerhet stiller nye krav til valg av løsninger og metoder ved arbeidsoppdrag.

Bærekraftig utvikling er viktig i elektro og datateknologi, og elevene og lærlingene vil lære hvordan de kan velge løsninger som gir lite miljøavtrykk. Dette handler blant annet om bærekraftig behandling av avfall, riktig valg og utnyttelse av materialer, og installasjoner som reduserer energiforbruket. Elevene og lærlingene skal også være bevisste på endringer i natur og klima, og hvilke konsekvenser det får. Videre skal elevene lære om hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv.

Endringer i tilbudsstrukturen i elektrofagene

  • Ventilasjonsteknikkfaget og dronefaget er helt nye fag. Læreplanen i dronefaget er ikke klar for høring. 
  • Lærefaget låsesmed hørte tidligere til teknikk og industriell produksjon, men er fra høsten 2020 flyttet til elektro og datateknologi.
  • Vg3 optronikerfaget bygger i dag på Vg2 ur- og instrumentmaker. Vi foreslår at faget flyttes fra utdanningsprogrammet for håndverk, design og produktutvikling til utdanningsprogrammet for elektro og datateknologi, slik at det bygger på Vg2 datateknologi og elektronikk. Høringen av flyttingen og læreplanen finner du under utdanningsprogrammet håndverk, design og produktutvikling.
  • Det er også foreslått å endre en rekke fagbetegnelser på både Vg2 og Vg3. Endringene kommer tydelig frem i høringsspørsmålene til de enkelte Vg2 programfagene og lærefagene.

Vg3 Telekommunikasjonsmontørfaget bygger i dag på Vg2 datateknologi og elektronikk. Vi foreslår at faget flyttes slik at det bygger på Vg2 elenergi og ekom. 

Klikk på overskriftene, så åpner det seg lister med læreplaner.

Vg2 automatisering 

Vg3 automatiseringsfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 fjernstyrte undervannsoperasjoner - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 låsesmed

Vg3 tavlemontørfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 viklerfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg2 datateknologi og elektronikk

Vg3 dataelektronikerfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 produksjonselektronikerfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 romteknologi - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 telekommunikasjonsmontørfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg2 elenergi og ekom

Vg3 elektrikerfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 elektroreparatørfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 energimontørfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 energioperatørfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 heismontørfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 maritim elektriker - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg4 maritim elektriker - opplæring i bedrift. Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 signalmontørfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 togelektrikerfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg2 flyfag

Vg3 avionikerfaget. Læreplanen kommer på høring senere.

Vg4 avionikerfaget - opplæring i bedrift. Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 flytekniske fag. Læreplanen kommer på høring senere.

Vg4 flymotormekanikerfaget - opplæring i bedrift. Læreplanen kommer på høring senere.

Vg4 flystrukturmekanikerfaget - opplæring i bedrift. Læreplanen kommer på høring senere.

Vg4 flysystemmekanikerfaget - opplæring i bedrift. Læreplanen kommer på høring senere.

 

Vg2 ventilasjon- og kuldeteknikk

Vg3 kulde- og varmepumpemontørfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 ventilasjonsteknikkfaget