Bygg- og anleggsteknikk

Her finner du utkast til læreplaner på Vg2, Vg3 og særløp. Fristen for å gi innspill er 15. november.

Helse, miljø og sikkerhet er i større grad vektlagt enn tidligere. Elevene og lærlingene skal lære hvordan sikkerhet ligger til grunn for alle praktiske arbeidsoppgaver. Læreplanene vektlegger også hvordan den teknologiske utviklingen stiller krav til valg av verktøy og gjennomføring av arbeidsoppdrag.

Bærekraftig utvikling er viktig i bygg- og anleggsbransjen, og elevene og lærlingene vil lære hvordan de kan velge løsninger som gir lite miljøavtrykk. Dette handler blant annet om bærekraftig behandling av avfall, riktig valg av materialer, utnyttelse av materialer og vedlikehold av verktøy og maskiner. Elevene og lærlingene skal også være bevisste på endringer i natur og klima og hvilke konsekvenser disse får for bygg- og anleggsbransjen. Videre skal elevene og lærlingene lære om hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv.

Endringer i tilbudsstrukturen i bygg- og anleggsteknikkfagene

  • Programområdet anleggsgartner hørte tidligere til under utdanningsprogrammet naturbruk, men er fra høsten 2020 flyttet til bygg- og anleggsteknikk, som et eget programområde på Vg2.
  • Tømrerfaget og rørleggerfaget er blitt egne Vg2 programområder. Det er opprettet et nytt Vg3-tilbud i anleggsrørleggerfaget, som skal bygge på Vg2 anleggsteknikk. Vg3 isolatørfaget er omgjort fra et særløp til en hovedmodell med to års opplæring i skole og to år opplæring i bedrift , og skal bygge på Vg2 ventilasjon, membran og taktekking.
  • Det er foreslått å endre en rekke fagbetegnelser både på Vg2 og Vg3. Endringene kommer tydelig frem i høringsspørsmålene til de enkelte Vg2 programfagene og lærefagene.

Om høringene i Bygg- og anleggsteknikkfagene

Vi har i samråd med faglig råd for bygg- og anleggsteknikk bestemt at fagene Vg3 fjell- og bergverksfaget, Vg3 trevare og bygginnredningsfaget, Vg3 trelastfaget og Vg3 limtreproduksjonsfaget skal utredes for muligheten for fordypninger. Disse fagene vil derfor ikke sendes på offentlig høring i denne omgang.

Videre foreslår vi å opprette Vg2 byggmontasje og stillasbygg som skal være grunnlag for Vg3 byggmontasjefaget og Vg3 stillasfaget. Programfaget og lærefagene vil sendes på høring når forslag til læreplanene er utviklet. Stillasbyggerfaget foreslås i denne sammenheng å omgjøres fra et særløp til hovedmodell.

Klikk på overskriftene, så åpner det seg lister med læreplaner.

Vg2 treteknikk

Vg3 limtreproduksjonsfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 trelastfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 trevare- og bygginnredningsfaget - Læreplanen kommer på høring senere.

Vg3 byggdrifterfaget

Vg3 feierfaget

Vg3 glassfaget

Vg3 renholdsoperatørfaget

Vg3 steinfaget

Vg3 stillasbyggerfaget - Læreplanen kommer på høring senere.