Skisser til nye læreplaner i valgfagene

Her kan du lese tidlige skisser til nye læreplaner i alle 15 valgfagene på ungdomsskolen. Frist for å gi innspill var 16. juni 2019. Vi fikk til sammen 103 innspill som vi bruker i det videre arbeidet med læreplanene. 

Det blir også mulighet til å komme med innspill når valgfagene sendes på høring senere i 2019. 

Les læreplanskissene i valgfagene og innspillene vi fikk

Hvorfor fornyer vi valgfagene?

Vi skal fornye alle fagene i skolen for å gjøre dem mer relevante for framtida. Innholdet i valgfagene skal henge sammen med og bygge på innholdet i de andre læreplanene i skolen. En del av arbeidet med å fornye valgfagene, handler også om å unngå overlapp av innhold mellom valgfagene, og mellom valgfagene og andre fag.

Valgfagene skal fortsatt være praktiske fag, som skal bidra til økt motivasjon og mer variert opplæring for elevene.   

I dag er det store forskjeller mellom gutter og jenter i hvilke valgfag elevene tar. Guttene tar oftere programmering, teknologi i praksis, natur, miljø og friluftsliv og fysisk aktivitet og helse enn jentene. Jentene tar i betydelig større grad design og redesign, innsats for andre og sal og scene enn guttene. Dette skal vi forsøke å gjøre noe med når vi fornyer innholdet i valgfagene, og er også noe av grunnen til at vi vil foreslå at noen av valgfagene får nye navn.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!