Friskoler og nye læreplaner

Friskoler skal ta i bruk nye læreplaner fra høsten 2020, og skoler med alternative læreplaner må søke om ny godkjenning.

Vi fornyer Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Alle skoler skal ta i bruk de nye læreplanene  Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) – fra høsten 2020.

Dette innebærer at frittstående skoler fra skoleåret 2020-2021, skal følge nye læreplaner, eller annen godkjent plan som sikrer jevngod opplæring.

Ny godkjenning etter LK20-læreplaner

Skoler som er godkjent for å drive etter alternative planer må få disse godkjent på nytt etter at nye læreplaner i LK20 er fastsatt. Skolene må gjøre endringer i tråd med LK20, og få disse godkjent av Utdanningsdirektoratet før de nye læreplanene trer i kraft.

De nye læreplanene LK20, for grunnskolen og gjennomgående fag i videregående, blir fastsatt 18. november 2019.

Frist for å sende inn nye læreplaner til godkjenning er 1. februar 2020

Noen læreplaner i videregående opplæring blir fastsatt senere og får andre søknadsfrister. Vi informerer nærmere om disse.

  • Programfag yrkesfag på Vg1 blir fastsatt 1. februar 2020
  • Programfag for studieforberedende blir fastsatt 30. mars 2020

Friskoler som har alternative planer for programfag på Vg1 må søke om godkjenning så snart som mulig etter at planene er fastsatt, og senest innen 30. april 2020.

  • Programfag i LK20 for Vg2 og Vg3 fastsettes innen 30. januar 2021.

Fristen for å søke alternative planer er 1. april 2021.

Om regelverket

I friskoleloven står det at skolene skal drive etter læreplaner godkjent av departementet, delegert til Utdanningsdirektoratet. Videre står det at skolene enten skal følge den læreplanen som gjelder for offentlige skoler, eller læreplaner som på annen måte sikrer elevene jevngod opplæring (friskoleloven § 2–3).

Det er fastsatt i forskrift hvilke friskoler som følger offentlige læreplaner og hvilke skoler som følger egne jevngode læreplaner, og kravene til disse (forskrift til friskoleloven kap 2A). Krav til læreplaner for frittstående skoler beskrives nærmere i rundskriv - Udir-02-2011.

Innføringen av nye læreplaner

  • Fra høsten 2020 skal skolene skal ta i bruk de nye læreplanene for 1.-9. årstrinn i grunnskolen og for Vg1.
  • Fra høsten 2021 skal skolene ta i bruk de nye læreplanene for 10. årstrinn i grunnskolen, og for Vg2.
  • Fra høsten 2022 skal skolene innføre nye læreplaner for Vg3.

Oppsummering av frister for å søke om alternative læreplaner:

  • 1. februar 2020: Overordnet del, alle fag i grunnskolen og gjennomgående fag i videregående skole
  • 30. april 2020: programfag Vg1
  • 1. april 2021: programfag Vg2 og Vg3

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!