Skisser til nye læreplaner

Her kan du se de første skissene til nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående. Frist for å komme med innspill var 14. november 2018. Vi fikk til sammen 7000 innspill som vi skal bruke videre i arbediet. Tusen takk! 

Vi kommer en en oppsummering når vi har gått igjennom alle innspillene.

I begynnelsen av mars 2019 kommer en offisiell høring på de endelige læreplanutkastene.  

Finn ditt fag – les læreplanskissene og innspillene 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!