Foreslå personer til å utvikle læreplaner – programfag på studieforberedende

Snart er vi i gang med å fornye andre pulje med læreplaner i programfagene på studieforberedende. I samarbeid med Sametinget søker vi etter engasjerte og dyktige personer til læreplangrupper. Frist for å foreslå personer er 8. mars 2019. 

Programfagene på studieforberedende utdanningsprogram omfatter studiespesialisering, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon, musikk, dans og drama og idrettsfag.

Læreplanene blir fornyet i to puljer. Vi har allerede satt sammen grupper til å fornye læreplaner i den første puljen. Nå søker vi personer til å utvikle læreplanene i pulje 2. Fornyelsen gjelder både Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk. 

Læreplanene vi skal sette sammen grupper for

Klikk på boksene, så åpner det seg lister med fag. 

 • Kunst og skapende arbeid (valgfritt programfag KDA3-01)
 • Design og bærekraft (valgfritt programfag KDA4-01)
 • Arkitektur og samfunn (valgfritt programfag KDA5-01)
 • Foto og grafikk (valgfritt programfag KDA6-01)
 • Samisk visuell kultur (valgfritt programfag KDA7-01)

Sametinget gir forskrifter om læreplaner for opplæring for den samiske skolen, men utviklingen av læreplaner for samisk må ses i sammenheng med utvikling av læreplaner i de andre fagene i utdanningsprogrammet. Sametinget er en sentral aktør.

 

 • Tekst (valgfritt programfag MOK3-01)
 • Bilde (valgfritt programfag MOK4-01)
 • Lyddesign (valgfritt programfag MOK5-01)
 • Grafisk design (valgfritt programfag MOK6-01)
 • Medieutvikling (valgfritt programfag MOK7-01)
 • Mediespesialisering (valgfritt programfag MOK8-01)
 • Ergonomi og bevegelse (felles programfag i programområde musikk MUS4-01)
 • Instrument, kor, samspill (felles programfag i programområde musikk MUS5-01)
 • Musikk i perspektiv (felles programfag i programområde musikk MUS6-01)
 • Instruksjon og ledelse (felles programfag i programområde musikk MUS7-01)
 • Musikk fordypning (valgfritt programfag i programområde musikk MUS8-01)
 • Grunntrening i dans (felles programfag i programområde dans DAN1-01)
 • Scenisk dans (felles programfag i programområde dans DAN2-01)
 • Dans i perspektiv (felles programfag i programområde dans DAN3-01)
 • Scenisk dans fordypning (valgfritt programfag i programområde dans DAN4-01)
 • Teater og bevegelse (felles programfag i programområde drama DRA1-01)
 • Teaterproduksjon (felles programfag i programområde drama DRA2-01)
 • Teater i perspektiv (felles programfag i programområde drama DRA3-01)
 • Drama og samfunn (felles programfag i programområde drama DRA4-01)
 • Teaterproduksjon fordypning (valgfritt programfag i programområde drama DRA5-01)
 • Biologi (valgfritt programfag BIO1-01)
 • Fysikk (valgfritt programfag FYS1-01)
 • Geofag (valgfritt programfag GFG1-01)
 • Informasjonsteknologi (valgfritt programfag INF1-01)
 • Kjemi (valgfritt programfag KJE1-01)
 • Matematikk X (valgfritt programfag MAT2-01)
 • Teknologi og forskningslære (valgfritt programfag TNF1-01)
 • Antikkens språk og kultur (valgfritt programfag ASK1-02)
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling (valgfritt programfag ENT1-02)
 • Historie og filosofi (valgfritt programfag HIF1-02)
 • Kommunikasjon og kultur (valgfritt programfag KKM1-01)
 • Markedsføring og ledelse (valgfritt programfag MFL1-02)
 • Medie- og informasjonskunnskap (valgfritt programfag MIN1-02)
 • Næringslivsøkonomi (valgfritt programfag NOK2-02)
 • Politikk, individ og samfunn (valgfritt programfag POS1-02)
 • Psykologi (valgfritt programfag PSY1-02)
 • Reiseliv og språk (valgfritt programfag RSP1-01)
 • Rettslære (valgfritt programfag RTL1-03)
 • Samfunnsøkonomi (valgfritt programfag SOK1-02)
 • Samisk historie og samfunn (valgfritt programfag SHS1-02)

Sametinget gir forskrifter om læreplaner for opplæring for den samiske skolen, men utviklingen av læreplaner for samisk må ses i sammenheng med utvikling av læreplaner i de andre fagene i utdanningsprogrammet. Sametinget er en sentral aktør

Slik foreslår du personer – frist 8. mars 2019

 • Gi en konkret begrunnelse for hvorfor du foreslår personen og en oversikt over utdanning, arbeidserfaring og annen relevant erfaring personen har. Vi kan dessverre ikke vurdere forslag uten en slik begrunnelse.
 • Personen du foreslår må ha samtykket i forkant slik at hun eller han vet hvorfor vi eventuelt tar kontakt. Det er også viktig at personen kan stille på oppstartssamlingen 6. og 7. mai 2019.
 • Vi trenger kontaktinformasjon til deg som foreslår personen, slik at vi kan ta kontakt for referanse.

Du kan ikke foreslå deg selv. 

Foreslå personer ved å bruke følgende lenker: 

Kunst, design og arkitektur
Medier og kommunikasjon
Musikk, dans og drama
Studiespesialisering – programområde for realfag
Studiespesialisering – programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Vi kontakter personene vi velger ut. Når gruppene er klare, informerer vi på udir.no/fagfornyelsen om hvem læreplangruppene består av. 

Kompetansen vi søker

Vi søker etter både lærere og representanter fra universitet- og høgskolesektoren. Skoleledere, skoleeiere og andre som har god erfaring med og kompetanse innenfor læreplanarbeid, kan også være med. De som skal delta i læreplanarbeid kan ikke samtidig være involvert i utvikling av læremidler for disse læreplanene. 

I arbeidet med å utvikle nye læreplaner må læreplangruppen ivareta grunnleggende ferdigheter, vurdering, de tre tverrfaglige temaene og verdigrunnlaget som er beskrevet i overordnet del. De som skal delta i arbeidet må derfor ha relevant kompetanse for å ivareta disse sammenhengene.

Læreplanene skal, når de er ferdige, legge til rette for en praksis som er solid forankret i pedagogisk, didaktisk, faglig og empirisk forskning.

Utdanningsdirektoratet har et ansvar for å sikre at de fagpersonene vi oppnevner i læreplangruppene til sammen har den kompetansen det vil være behov for.

Vi setter sammen læreplangrupper som til sammen har

 • høy fagdidaktisk og skolefaglig kompetanse i de aktuelle fagene
 • erfaring som lærer
 • kompetanse knyttet til vurdering
 • didaktisk og fagdidaktisk kompetanse og arbeider i lærerutdanningsinstitusjoner og universitets- og høgskolesektoren
 • kompetanse innen teknologi, innovasjon og entreprenørskap
 • kompetanse som sikrer innhold om den samiske folkegruppa (språk, kultur, historie og samfunnsforhold) i de ulike læreplanene
 • som representerer en spredning i geografi og kjønn

I hver gruppe skal det være en leder.

Den enkelte læreplangruppe kan få ansvar for å utvikle mer enn en læreplan.

Slik vil arbeidet foregå

Vi skal ha bred involvering og åpne prosesser i arbeidet. Skolesektoren og andre interessenter skal være med på å bidra til fornyelsen av læreplanverket. Dette betyr at de som skal være med på å utvikle læreplaner må regne med å jobbe både prosess- og produktorientert, og de må ha et tett samarbeid med andre læreplangrupper, skolesektoren, Utdanningsdirektoratet og andre interessenter gjennom hele perioden.

Vi kommer til å ha åpne innspillsrunder på læreplanutkastene underveis i arbeidet. Vi planlegger å involvere lærere og andre for å få innspill. Med bakgrunn i innspillene må læreplangruppene være forberedt på å gjøre endringer flere ganger i løpet av perioden.

Læreplanene skal utvikles digitalt og utnytte potensialet som ligger i å synliggjøre sammenhenger og koblinger i læreplanen. Vi legger også vekt på et godt og klart språk i de nye læreplanene.

Når foregår arbeidet?

Arbeidet foregår i hovedsak fra mai 2019 til juni 2020. Denne perioden kan bli forlenget.

Vi arrangerer en oppstartsamling i 6. og 7. mai 2019 for dem som skal delta i arbeidet. På samlingen gir vi informasjon om oppdraget og det videre utviklingsarbeidet. Personer dere foreslår til arbeidet må være med på denne oppstartsamlingen.

Læreplangruppene samles underveis i arbeidet etter behov, og det vil være arbeid mellom samlingene. Vi anslår at det totale antall timer ligger på mellom 100 og 125 timer per person.

Honorar for arbeidet

Vi betaler honorar og følger Utdanningsdirektoratet satser

Personene vi velger ut til arbeidet vil få mer informasjon om avtale og omfang av arbeidet.

Les mer om arbeidet med fagfornyelsen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!