Til deg som er elev – dette er det nye du skal lære på skolen

Da foreldrene dine gikk på skolen, lærte de andre ting enn det du gjør. Samfunnet endrer seg, og det betyr at vi ikke kan lære akkurat det samme som før. Derfor har vi nå fått nye læreplaner i skolen. 

Det er i læreplanene det står hva du skal lære. Alle elever skal få lik opplæring uansett hvor i landet du bor. Nå har skolen fått nye læreplaner. Det er 14 år siden sist. Mye har skjedd siden da, den gang var det for eksempel ingen som hadde Ipad og det var få skolestreiker for miljøet.

De gamle læreplanene hadde for mange temaer, og det kunne være vanskelig å lære alt skikkelig godt. De nye læreplanene beskriver det aller viktigste du skal lære i hvert fag. Det er bra, for da kan du bruke mer tid på å lære ting godt og det blir enklere å forstå .

Dette vil du lære mer om

Selv om det er nye læreplaner, er ikke alt nytt. Det er fremdeles mye du vil kjenne igjen. Fagene i skolen er fremdeles de samme, men hva du skal lære i fagene har endret seg. 

Du vil lære mer om teknologi og programmering. Noen av fagene er blitt mer praktiske. For eksempel i kunst og håndverk, musikk og mat og helse.  I KRLE kommer du til å bruke mindre tid på detaljene i religionene og mer tid på å lære å ta andres perspektiv. Målet er at du skal få større forståelse for ulike tros- og livssyn. I matematikk får du bruke mer tid på å gruble deg fram til løsningene. Det er ikke bare svarene som er viktige, men også at du forstår hvordan du kommer fram til dem.

Kritisk tenkning og kildekritikk blir enda viktigere, og du skal tenke kritisk gjennom det du lærer. Med all informasjon som møter oss hver dag, for eksempel på nett, er det ekstra viktig å kunne vurdere hva vi kan stole på.

De store temaene bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring skal du lære mer om i flere fag.  Felles for temaene er at de er aktuelle i samfunnet og i livet vi lever, både nå og i tiden som kommer. For eksempel vil du lære mer om personlig økonomi, psykisk helse og hvordan vi kan ta bedre vare på jorda og miljøet.

Nye måter å lære på

Det er ikke bare viktig hva du lærer, men også hvordan du lærer.

Dybdelæring er et nytt begrep i læreplanene. Det er egentlig ikke noe nytt, men handler om å lære noe så godt at du forstår sammenhenger og kan bruke det du har lært i nye situasjoner. Nå skal du reflektere mer over det du lærer i  fagene.

Du skal også i større grad få påvirke hvordan du lærer. Det betyr at du og lærerne skal snakke sammen om hva dere lærer i fagene, hvorfor og hvordan.

De yngste elevene vil lære mer gjennom å leke og å utforske.  

Informasjon til foreldre

Her finner dere en presentasjon om hva som er nytt i de nye læreplanene.
dere kan vise på foreldremøter.

PowerPoint-presentasjon til foreldre: Hva er nytt i de nye læreplaner

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!