Digital visning av læreplanene

Læreplanene ligger i en visning på nettsidene våre med støtte som du kan skru av og på. Støtten kan være til hjelp når du skal bruke læreplanene. 

Den digitale visningen gir støtte til å se sammenhenger, men støtten er ikke uttømmende. Du står fritt til å jobbe med andre sammenhenger enn de som er i støtten. Læreplanvisningen har også forklaring av verb og lenker til ressurser. Se demo: