Hjelp oss å teste språket i læreplanene – kan vi komme til skolen din?

Oppdatering 29. oktober: Vi har gjort avtaler med nok skoler i denne omgang. Tusen takk for interessen!

Vi ønsker å besøke noen skoler og intervjue lærere om språket i skissene til nye læreplaner. 

Dagens læreplaner har blitt kritisert for dårlig språk, blant annet at det er for akademisk og svevende, og at det gir for stort rom for ulike tolkninger. Det ønsker vi å gjøre noe med.

I de nye læreplanene skal språket være klart og innholdet skal være lett å forstå etter intensjonen. Læreplanene skal være så faglig presise som mulig. Samtidig skal det være enkelt for lærerne å formidle innholdet til elevene. 

Dybdeintervjuer og gruppeintervjuer

Vi ønsker å møte lærere på skoler for å få deres tilbakemeldinger. Husk at vi ikke tester lærerne  vi tester læreplanene! 

På skolene planlegger vi å gjennomføre både dybdeintervjuer og grupperintervjuer med lærere som underviser i et eller flere av følgende fag:

  • norsk
  • engelsk
  • naturfag
  • kunst og håndverk
  • kroppsøving
  • samfunnsfag 

Ta kontakt med Linda 

Er dere interessert? Send en e-post til Linda Sørfjord  lis@udir.no  så tar vi raskt kontakt. 

Om ingen av datoene passer, men dere likevel har lyst til å hjelpe oss, så ta kontakt da også. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!