Skisser til nye læreplaner på yrkesfag – Vg1

Her kan du se tidlige skisser til nye læreplaner i programfagene på yrkesfag – Vg1. Frist for å komme med innspill var 18. februar 2019. Vi fikk til sammen 614 innspill som vi skal bruke videre i arbediet. Tusen takk! 

I 2020 kommer nye læreplaner. Vi har en åpen prosess når vi utvikler læreplaner og ønsker å involvere alle dere som er interessert i innholdet i opplæringen. Det betyr at dere får lese tidlige skisser som læreplangruppene fortsatt jobber med. Vi ber om innspill underveis slik at vi får bedre tid til å vurdere tilbakemeldingene fra dere og gjøre endringer.

Skissene viser: 

  • Om faget – den innledende delen av læreplanen
  • Kjerneelementer – sentralt innhold i faget

I april 2019 vil vi be om innspill på kompetansemål og innholdet i hele læreplanen.

Den formelle høringen åpner 1. juli og avsluttes 1. november 2019.

Til sommeren kommer en offisiell høring på de endelige læreplanutkastene på Vg1. 

Arbeidet med læreplaner på Vg2 og Vg3 starter i mars. På disse blir det også mulighet til å komme med innspill. 

Ti utdanningsprogram – fire er nye 

Det vil være ulik grad av endringer i de nye læreplanene, men felles for alle læreplanene er at de skal være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov. De skal også ivareta innholdet i ny overordnet del av læreplanverket.

Fra skoleåret 2020-21 utvides antall yrkesfaglige utdanningsprogram fra åtte til ti, og fire av utdanningsprogrammene er nye.

Finn læreplanskissen i ditt fag

Om du vil lese læreplanskissene slik de så ut da vi ba om innspill, kan du klikke på fagene i oversikten under.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!