Skisser til nye læreplaner på yrkesfag – Vg1

Her kan du se tidlige skisser til nye læreplaner i programfagene på yrkesfag – Vg1. Frist for å komme med innspill var 18. februar 2019. Vi fikk til sammen 614 innspill som vi skal bruke videre i arbediet. Tusen takk! 

I 2020 kommer nye læreplaner. Vi har en åpen prosess når vi utvikler læreplaner og ønsker å involvere alle dere som er interessert i innholdet i opplæringen. Det betyr at dere får lese tidlige skisser som læreplangruppene fortsatt jobber med. Vi ber om innspill underveis slik at vi får bedre tid til å vurdere tilbakemeldingene fra dere og gjøre endringer.

Skissene viser: 

  • Om faget – den innledende delen av læreplanen
  • Kjerneelementer – sentralt innhold i faget

I mars/april 2019 kan dere gi innspill på kompetansemål og innholdet i hele læreplanen. 

Til sommeren kommer en offisiell høring på de endelige læreplanutkastene på Vg1. 

Arbeidet med læreplaner på Vg2 og Vg3 starter i mars. På disse blir det også mulighet til å komme med innspill. 

Ti utdanningsprogram – fire er nye 

Det vil være ulik grad av endringer i de nye læreplanene, men felles for alle læreplanene er at de skal være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov. De skal også ivareta innholdet i ny overordnet del av læreplanverket.

Fra skoleåret 2020-21 utvides antall yrkesfaglige utdanningsprogram fra åtte til ti, og fire av utdanningsprogrammene er nye.

Finn læreplanskissen i ditt fag

Om du vil lese læreplanskissene slik de så ut da vi ba om innspill, kan du klikke på fagene i oversikten under.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!