Filmmusikk og orkestermusikk

Filmmusikk kan være en måte å få elevene til å bli mer bevisst til å lytte til orkestermusikk.

Filmmusikk gir elevene assosiasjoner til karakterer og scener fra filmer de kanskje har sett. Uansett om de ikke har sett en film, kan musikken til filmen signalisere mulige bilder. Filmmusikk er derfor en bra innfallsvinkel til klassisk musikk, gjerne programmusikk.

Oppgave

  • Lytt til utdrag av musikken til filmen «Harry Potter» av John Williams, og reflekter over hva musikken gir bilder av. Spesifiser nøyaktig hva og når i musikken som gir konkrete følelser eller bilder.
  • Lytte til utdrag fra Totentanz av Franz Liszt. På hvilken måte er det sammenheng mellom musikk og bilde? Svar gjerne på engelsk.
  • Sammenligne hva ulik musikk uttrykker, og hvorfor musikken kan uttrykke det den gjør. Elevene kan godt prøve å formulere seg på engelsk, men kan også skrives på norsk. Kanskje kan en slik oppgave kobles til temaet Halloween?

 

Aktuelle kompetansemål

  • gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken
  • diskutere særtrekk ved kunstmusikk, norsk og samisk folkemusikk, folkemusikk fra andre land og rytmisk musikk
  • gi uttrykk for opplevelser i møte med verker av sentrale komponister fra kunstmusikken

Les mer om:

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!