Idol

Musikk etter 10. trinn

En måte å koble sammen opplæring og drive god underveisvurdering er å ha noen rammer som elevene assosierer med noe kjent. Idol kan være et slikt konsept.

Kompetansemål

Øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk.

Beskrivelse av oppgaven

Elevene kan forberede og øve på en eller flere låter eller danser fra ulike sjangre. Hensikten er ikke å stemme ut eller stemme videre elever, men bruke det tradisjonelle dommerpanelet som medelevvurdering.

  • Lag kjennetegn på kvalitet sammen. Disse må være så åpne at de kan omfatte alle elevers valg av repertoar, samtidig være så konkrete at elevene skjønner hvordan de blir vurdert ut fra dem. 
  • Dommerpanelet kan brukes for elevene til å gi systematiske tilbakemeldinger til hverandre med utgangspunkt i de gitte kjennetegnene. Det gir også elevene en øving underveis til å formidler i prosess og både ta og gi tilbakemeldinger. 

Diskuter

hvilke positive og negative konsekvenser kan musikkonkurranser som retter seg mot ungdom ha?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!