Tilpasset opplæring i musikk

Opplæring i musikk kan tilpasses elevene på ulike måter, eksempelvis som ulike læringsaktiviteter der alle likevel jobber med samme kompetansemål.

Indivduell tilpassing av hovedområdene i musikk kan gjøres på flere måter. Ved Komponering kan dette være alt fra å improvisere en nynnet melodi, til en større musikkteknologisk produksjon, til å skrive en melodi med tradisjonelle noter med blyant på notepapir. På samme måte åpner de andre hovedområdene opp for kva som kan tilpasses som musisering og lytting for ulike elevbehov og forutsetninger.

Elevene må oppleve både mestring og utfordringer for at opplæringen skal gi mening og faglig utvikling. I møte med instrumenter og utøvende musikk, kan lærer tilpasse ethvert nivå elevene befinner seg på, og tenke mulig progresjon med det som utgangspunkt. Dette gjelder også for andre disipliner i musikk, som for eksempel musikkteori og lytting.

Ulike måter å tilpasse lytting

Å tilpasse opplæringen i musikk dreier seg også mye om hvordan man organiserer opplæringen. For eksempel kan dette handle om å musisere i grupper der elevene med ulike ferdighetsnivåer deltar med roller som er tilpasset sine forutsetninger.

Eksempel

Oppgave - lytt til en låt

Her er ulike måter å tilpasse lytting til elevene:

  1. Lytte for å kjenne igjen instrumenter. Når kommer de ulike inn og ut av lydbildet? Hvordan spilles det?
  2. Lytte for å forstå og tolke tekst
  3. Reflektere over egne preferanser. Hva i låten oppleves som fint og hva er mindre fint? Hvorfor?
  4. Lytte for å øve inn tekst, rytme og melodi.
  5. Lytte for å analysere form. Hvilke deler består låten av?
  6. Lytte i rotasjonssamspill. Øve inn samme sang på flere instrumenter. Hvordan klinger det fra denne vinkelen?
  7. Lytte i samspill ved å øve inn akkordrekkefølgen fra en del av låten.
  8. Lytte for å innstudere melodi eller akkorder ved for eksempel å se på et akkordskjema og prøve å høre når akkordene skifter.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!