Klasseorkester

Musikk etter 4. trinn

 Orkesterstasjon

Du trenger:

 • Minimum 3 ukuleler, for å dekke hovedtreklangene som er vanlige.
 • Rytmeinstrumenter, eksempelvis egg, maracas, tamburin eller småtrommer.


Beskrivelse av oppgaven

 • Velg instrument.
 • Ukulelespillere øver inn grep etter grepskart. I starten kan det være lurt at hver elev har sin akkord. Hvis elevene klarer å bytte grep kan de selvsagt det.
 • Alle elever får utdelt tekst med besifring, slik at de kan se når de ulike grepene skal spilles.

La elevene få øve seg på å lese tabulatur og finne frem til riktige akkorder. 
Noen ekstra akkorder er satt opp for de elevene som vil utvide spillet sitt og for å øve elevene i å sortere ut riktig grep.

Kor/vokalstasjon

Elevene øver inn teksten utenat og kan også utfordres til synge «call & response» mellom grupper eller solist/kor.

Dans

 • Lag en enkel dans med egne bevegelser.
 • Dansen kan inneholde et klapp på første taktslag i hver fjerdetakt for å øve på telling i musikk.
 • Roter mellom de tre oppgavestasjonene slik at elevene får tre ulike perspektiver på den samme sangen.
Gruppe Orkester Kor/Vokal Dans
A 1. gang 2. gang 3. gang
B 2. gang 3. gang 1. gang
C 3. gang 1. gang 2. gang

 

Kompetansemål

 • framføre sang, spill og dans i samhandling med andre
 • holde jevn puls i ulike tempi
 • beherske et sangrepertoar fra ulike sjangre og synge med fokus på intonasjon

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!