Musikk - fagets egenart

Musikk er et praktisk-estetisk og et almendannende fag, som skal fremme mestring og glede og styrke sosial kompetanse, både i arbeidsprosessene og fremføring.

Faget skal bygge grunnleggende musisk kompetanse hos elevene, både praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap. Musikk er et universelt språk som går på tvers av språklige barrierer og kan gi en rikere palett i måten vi kommuniserer på.

Kjernen i musikkfaget er evnen til å lytte, komponere og musisere alene og sammen med andre. For å kunne skape, bevare og videreføre musikk, må elevene ha kjennskap til:

  • Verktøy som musikknotasjon. Lese og notere.
  • Musikkinstrumenter. Øve inn, improvisere og fremføre
  • Lydopptak. Dokumentere og bearbeide musikk

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!