Analyse av populærmusikk

Å kunne gjenkjenne musikken vi hører rundt oss er en mulighet for å ta stilling til egne preferanser. Hva liker jeg og hvorfor? Er alle enige eller tenker vi ulikt? Kanskje vil prosessen bidra til at eleven endrer oppfatning av hva som er fint og spennende?

Kompetansemål

 • gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk
 • diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk og gjøre rede for egne musikkpreferanser
 • gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere

Oppgave

Elevene velger en sang hver som de vil analysere. Analysen skal omfatte viktige stiltrekk, virkemidler, strukturer, instrumentbruk, tempo, form, arrangement, gjentakelser, stemning, intensitet, klang, sound, historiske fakta. Elevene skal i tillegg beskrive hva de liker ved nettopp denne låta. Elevene leverer inn et manus.

3-4 analyser presenteres muntlig og danner utgangspunkt for en samtale i større gruppe. Resten av elevene er publikum. Elevene oppfordres til å legge merke til likheter og forskjeller mellom låtene. Både hverdagsspråk og faguttrykk er relevant når de diskuterer og presenterer musikken.

Læreren lager en kunnskapsprøve basert på de ulike analysene.

Diskuter og svar på spørsmålene

 • Hvilke deler kan låta deles inn i?
 • Når kommer de ulike instrumentene inn?
 • Taktart? Hvordan markeres rytmen?
 • Hvilke instrumenter er med og hvordan brukes de? Er det noe variasjon underveis?
 • Er det mannlig eller kvinnelig vokalist? Hva er antallet og hvordan brukes stemmen?
 • Er melodien enkel eller komplisert?
 • Hvilke akkorder brukes og hvor ofte skifter de? Er de enkle eller komplekse?
 • Hvilken rolle spiller teksten og hvordan underbygges den?
 • Når er musikken fra? Hvilken betydning hadde låta? Hvilke viktige hendelser kan knyttes til denne historiske perioden?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!