Lytteoppgave

Analyser musikk med fokus på klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form. Elevene lærer å gjenkjenne og beskrive hørbare sjangertrekk ved ulike typer musikk.

Diskuter og svar på spørsmålene

Ta utgangspunkt i en eller flere musikkhistoriske epoker eller stiler og sammenlign disse. Det kan være motiverende å ta utgangspunkt i kjent musikk, og kan også være en inngang til å motivere elevene til å høre ukjent musikk. Hva er likt og forskjellig i:

 • Beethovens 5. Symfoni og Griegs A-mollkonsert?
 • to låter som er fremført av samme band eller artist
 • to ulike versjoner av samme låt?
 • folkemusikk fra ulike kontinenter
 • Hip-Hop fra Norge og Sverige
 • dansemusikk fra ulike tiår eller ulike århundrer.

 Oppgave til elevene

 • lytt til musikken og snakk om klang
 • hvordan vil elevene beskrive hva som er melodien i låten og begrunne dette
 • la elevene telle og finne taktarten til stykket?
 • hvilken form har stykket. Hvilke deler hører vi, når skifter det, skal vi kalle det noe? Vers, refreng, bro etc.?
 • la elevene finne og beskrive steder i låten hvor styrkegraden veksler og hvilken virkning dette får.

Kompetansemål

Gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!