Lydproduksjon

Dette er et eksempel på hvordan elevene kan jobbe med lydproduksjon.

Kompetansemål

Bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner.

Beskrivelse av oppgaven

 • bruk ulike verktøy til å spille inn, redigere og komponere med
 • øv på å lytte til og evaluere lydopptak
 • øv opp digitale ferdigheter og grunnleggende forståelse for lydteknikk

Hva skal elevene jobbe med

 • Lydopptak, redigering og komposisjon.
  Eleven skal gjøre seg kjent med innspilningsutstyret, redigeringsverktøyet og komposisjonsverktøyet.
 • Tid/Puls/Rytme/Form
  Eleven skal bli bevisst på tidsaspektet ved musikken. Tiden spiller inn på flere nivåer og er knyttet til begreper som puls, rytme, form,
 • Lydstyrke/Dynamikk:
  Eleven arbeider med forskjellige styrkegrader for å skape spenning og forløsning. Variasjon i intensitet gjør musikken spennende å lytte til. Dette kan brukes til å skape kontraster og utvikling i komposisjonen.
 • Tonehøyde/frekvens
  Eleven skal bli bevisst på sammenhengen mellom lydens frekvens og tonehøyder i musikken. Dette er viktig både når eleven skal spille inn, redigere og komponere lyd.
 • Presentasjon/Formidling av musikken.
  Eleven skal bli bevisst på at måten musikken blir presentert/formidlet på kan spille en rolle for publikum, og bruke dette til å presentere sin musikk best mulig.

Vurdering og tilbakemelding

Vurder elevene underveis i timene og ved en framføring hvor elevene vurderer seg selv og hverandre. Tilbakemeldingen skal være  om hvilken kompetanse eleven har oppnådd og vist. I tillegg til den muntlige framføringen skal hver elev føre individuell logg for arbeidet de utfører. Loggen kan leveres inn på it´s learning, Fronter, eller andre plattformer.

Lydproduksjon   -Nøkkelkompetanser

Læringsmål:

Kjennetegn   på ferdigheter/kunnskap:

Eleven skal gjøre seg kjent med innspilningsutstyret,

Kan gjøre et lydopptak i WAV og mp3-format.

Stiller inn riktig filformat på lydopptaker og klarer å gjøre lydopptak.

Eleven skal gjøre seg kjent med redigeringsverktøyet.

Kan sette sammen to eller flere lydopptak i redigeringsverktøyet Audacity.

Laster inn lydfiler, klipper, kopierer, flytter, limer inn, bruker ton inn og ton ut. Kan forklare de ulike redigeringsverktøyene.

Eleven skal   gjøre seg kjent med komposisjonsverktøyet Garageband.

Kan sette sammen 10 – 30 sek musikk med ulike audiofiler og midifiler. Kan også eksportere lyden som mp3-fil og laste denne opp til en plattform.

Redigerer lyd for å få flyt og dynamikk. Legger på effekter som romklang og ekko for å   skape dybdevirkning. Bruker automasjon for å finjustere lydnivåer. Kan   fortelle om bruk av virkemidler og begrunne valg.

Tid/Puls/Rytme/Form:

Eleven skal bli bevisst på tidsaspektet ved musikken. (Varighet, tempo, rytmikk m.m.)

Eleven viser forståelse for begrepene puls, rytme og form. Bruker begrepene på en relevant måte i samtale og i praktisk arbeid.

Lydstyrke/Dynamikk:

Eleven skal bli bevisst på bruk av styrkegrader for å skape spenning og forløsning i musikken

Eleven skaper en musikalsk utvikling som er spennende å lytte til, med variert intensitet og kontraster i lydbildet.

Tonehøyde/frekvens

Eleven skal bli bevisst på sammenhengen mellom begrepene frekvens og tonehøyder.

Eleven viser forståelse for begrepene bass, mellomtone og høyfrekvens. Bruker EQ til å endre lydbildet.

 

Høy måloppnåelse

Viser svært  god eller god begrepsforståelse og praktiske ferdigheter innenfor alle nøkkelkompetanser. Presenterer egenprodusert lydprodukt som klinger godt og hvor et utvalg av relevante verktøy er brukt på gode måter.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!