Sang i klassen

Musikk etter 2. trinn

Sang er en ferdighet som inngår i kompetansemål på alle trinn. Velg en toneart som er tilpasset barnestemmen. Dette kan lærer og elever utforske sammen.  Elevene bør få både sangtekster og noter. Kobling mellom teori og praksis kan vekke nysgjerrighet til hva notasjon er, og musikkteori læres gjennom praksis. Ved å variere gruppestørrelser og veksle mellom unison og flerstemmig sang kan opplæringen tilpasses ulike nivåer.

 

Arbeid med tempo

I alle samspillsituasjoner er det nyttig å telle opp i et tempo og lære å følge en opptelling. I dette eksemplet har vi tatt utgangspunkt i sangen If You’re Happy and You Know It, men du kan også ta utgangspunkt i andre sanger.

Fremgangsmåte

  1. Syng samme sang i forskjellige tempo. Endre tempoet underveis.
  2. Bruk et metronom, slik at elevene får bevissthet om at tempo både kan angis i BPM–tall og ”på feelingen” gjennom for eksempel å telle.

Dette kan også gjøres på andre områder. Eksempelvis: Dynamikk, form, klang, rytme, notasjon, samspill, improvisasjon og komposisjon.

Samtale om

  • 4/4 hva betyr det? På de laveste trinnene er det gjerne tilstrekkelig å si at da teller vi til 4, mens man etterhvert kan utvide dette til samtaler om noteverdier.
  • G-nøkkelen. Hva forteller den oss?
  • Notene. Hva betyr de? Noteverdi og tonehøyde
  • Form: Klarer elevene å høre ulike deler i sangen? Kjenner dere andre sanger som har lignende form?
  • Besifring. Hva betyr bokstavene som står over notene?
  • Hva betyr x-notene?
  • Tekstuttale er viktig. Her får elevene øvd på engelsk sang. Kan klassen sammen oversette teksten?
  • Underveisvurdering: Gi elevene tilbakemelding på tempo, rytmikk, tekstuttale. Modellér gjerne for elevene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!