Musisere selvvalgt sang

I denne oppgaven skal elevene øve på musikalske ferdigheter, formidling av musikk, selvstendig arbeid og samarbeid.

Kompetansemål

  • bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter
  • velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene
  • øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk
  • bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt musikk

Beskrivelse av oppgave

  • Del klassen inn grupper. Gruppene velger leder og nestleder som er kontaktledd til lærer.
  • Øv inn en selvvalgt sang i samspillsgrupper, med stemme og instrumenter.

Elevene må selv skaffe nødvendig øvingsmateriale, lydmateriale, besifring, noter, tekst osv.  De må selv organiserer øving og lage avtaler. Læreren hjelper med å stemme instrumenter, transponering av akkorder og annen veiledning. Elevene oppfordres til å være selvstendige og til å selv oppsøke informasjon.

Vurdering og tilbakemelding

Egenvurdering, medelevvurdering og tilbakemelding fra læreren skjer underveis i timene og etter en framføring hvor læreren setter karakter.

Læringsmål: Generelle musikkferdigheter:

Rytme:

Målet er å øve opp en stødig rytmesans, som er grunnleggende for et godt samspill. Elevene arbeider med puls, underdeling, taktart, takt, periode, form, betoning og pause.

Dynamikk, klang og utførelse

Elevene øver på å variere styrkegrader for å skape spenning og forløsning. Klangen som eleven frambringer med sitt instrument viser elevens evne til å forme musikken med instrumentferdigheter, generelle musikkferdigheter og med lytteferdigheter.

Læringsmål: Akkordinstrumenter.

Eleven skal gjøre seg kjent med akkordene   (grepene) i sangene og lære dem utenat. Grunnleggende kunnskap om besifring   er nyttig.

Læringsmål: Vokal

Elevene øver på å synge riktige toner og å   intonere godt. (“Synge rent.”) Målet bør være å lære tekst utenat.

 

Formidling av musikk og musikkglede:

Gjør elevene bevisste på hvordan de formidler musikken. Sitter de eller vil de stå? Kikker de ut på publikum, eller er de innadvendte? Kommuniserer de med de andre i bandet? Presenterer de musikken muntlig før du starter, eller får de noen til å gjøre det for seg?

Selvstendig arbeid:

Betyr at eleven er aktiv og oppsøkende i forhold til det den skal lære. Eleven tar initiativ hvis den er usikker på noe og forteller læreren underveis om hvor den er i prosessen. Eleven organiserer selv egen øving og har orden i alle egne notater og papirer som er nødvendige for øvingen.

Samarbeid:

Betyr at elevene kommuniserer med resten av gruppa si både når det musiseres og ellers. De gjør avtaler og holder dem. De snakker med hverandre underveis og evaluerer hvis planer må endres. Å kunne ta initiativ og samtidig være åpen for andres forslag er viktig. Ansvarsfordeling, fleksibilitet og tillit er gode stikkord.

Vurdering:

Kjennetegn   på høy måloppnåelse

Eleven   fremfører et stykke musikk som klinger godt. Utfører utenat på en sikker måte og med stødig rytme. Varierer dynamikk og intensitet, og formidler musikken   på en overbevisende måte. Viser musikkglede og evne til å kommunisere til   publikum. Eleven orienterer seg i musikken gjennom å lytte, viser god evne   til samarbeid og deltar godt i musikalsk samspill.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!