Endring i fag- og timefordeling for norsk og engelsk yrkesfag

Fra skoleåret 2020–2021 blir det endring i fag- og timefordelingen for norsk og engelsk i yrkesfaglige utdanningsprogram.

Engelsk legges i sin helhet til Vg1 og norsk til Vg2 for yrkesfaglige utdanningsprogram. 

Det innebærer at elever som følger ordinær fag- og timefordeling, skal ha:

  • 140 timer engelsk på Vg1 og 0 timer engelsk på Vg2.
  • 0 timer norsk på Vg1 og 112 timer norsk på Vg2.

Endringene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet og vil bli tatt inn i rundskriv om fag- og timefordeling for skoleåret 2020-2021.

Elever som har opplæring i samisk som førstespråk eller andrespråk, skal fortsatt ha disse fagene over to år.