Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2018

Utgått

Endringer

Dette rundskrivet erstatter Rundskriv Udir-01-2017 

Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006 i grunnskole og i videregående opplæring. Bestemmelser om fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen som gjelder skoleåret 2018-2019, går fram av vedleggene til dette rundskrivet.

For skoleåret 2018-2019 er det gjort følgende endringer i fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen:

Endringer i videregående opplæring

Fra og med skoleåret 2018-2019 er de studieforberedende utdanningsprogrammene for kunst, design og arkitektur og utdanningsprogram og for medier og kommunikasjon tilbud både på Vg1, Vg2 og Vg3. Programområde for formgivingsfag er fra og med skoleåret 2018-2019 avviklet. Yrkesfaglig utdanningsprogram for medier og kommunikasjon er i skoleåret 2018-2019 kun et tilbud for de som holder på med Vg2/opplæring i bedrift.

Kryssløp fra Vg1 studiespesialisering til alle Vg2 yrkesfag innføres. Det er frivillig for fylkeskommunene å tilby ordningen med kryssløp fra Vg1 studiespesialisering til alle yrkesfaglige programområder på Vg2.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}