Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2016

Utgått

Endringer

Dette rundskrivet erstatter Rundskriv Udir-01-2015 

Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006 i grunnskole og i videregående opplæring. Bestemmelser om fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen som gjelder skoleåret 2016-2017, går fram av vedleggene til dette rundskrivet. 

For skoleåret 2016-2017 er det gjort følgende endringer i fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen:

Endringer på 1.-10.trinn

Læreplan fordypning i matematikk

Fordypning i matematikk vil fra kommende skoleår være et alternativ til fremmedspråk på ungdomstrinnet på linje med fordypningsfagene i norsk, samisk og engelsk, se punkt 2.1.4 i vedlegg 1. 

Timetallet i naturfag

Timetallet i naturfag er fra kommende skoleår økt med 38 timer på 5.-7.trinn, se tabell 1, 2 og 3 i vedlegg 1. 

Forsøkslæreplan i programmering valgfag

155 skoler har fått innvilget forsøk med programmering valgfag på ungdomstrinnet for perioden 2016-2019, se punkt 2.1.2 i vedlegg 1.

Endringer i videregående opplæring

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring

Læreplanen er endelig fastsatt og fikk nytt navn fra 1. august 2016. Læreplanen kan tas i bruk av elever som oppfyller vilkårene i § 1-17 i forskrift til opplæringsloven.

Matematikk 2T og 2T-Y fjernes fra fagtilbudet i matematikk

Vi fjerner teoretisk matematikk, 2T (84 timer) på studieforberedende utdanningsprogram og 2T-Y (140 timer) på Vg3/Vg4 påbygging til generell studiekompetanse, fra 1. august 2016. Siste eksamen for elever var våren 2016, og for privatister høsten 2017. Se punkt 3.3.1.4 i vedlegg 1. 

Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon gjøres om fra et yrkesfaglig til et studieforberedende utdanningsprogram

Yrkesfagene fotograf, mediegrafiker og mediedesigner flyttes til utdanningsprogram for design og håndverk. Programområdet skal hete medieproduksjon. Dette er ingen endringer i disse læreplanene. Se punkt 3.3.6 i vedlegg 1. 

Medier og kommunikasjon

Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Programområde for formgivingsfag i utdanningsprogram for studiespesialisering er gjort om til et eget studieforberedende utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur. Se punkt 3.3.5 i vedlegg 1.

Nye kryssløp på yrkesfaglige utdanningsprogram

Følgende endringer har blitt vedtatt:

  • Kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 motormekaniker
  • Kryssløp fra Vg2 design og tekstil til Vg3 industrisømfaget 

 Se vedlegg 2

Tidligere versjoner av rundskrivet

Utgåtte rundskriv

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015

Gyldig fra: 31.07.2015 til: 31.07.2016

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2014

Gyldig fra: 31.07.2014 til: 31.07.2015

Udir-1-2013 Kunnskapsløftet fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Gyldig fra: 01.08.2013 til: 31.07.2014

Udir-1-2012 Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Gyldig fra: 10.07.2012 til: 10.07.2013

Udir-1-2011 Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Gyldig fra: 10.07.2011 til: 10.07.2012

Udir-8-2010 Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Gyldig fra: 10.07.2010 til: 10.07.2011

Udir-8-2009 Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Gyldig fra: 10.07.2009 til: 10.07.2010

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!