Arbeid med vurdering i fag

Underveisvurdering skal være et redskap i læreprosessen, gi grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at elever og lærlinger øker kompetansen sin i fag.

Underveisvurdering innebærer mange muligheter og valg for hvordan lærere kan bruke vurdering som et redskap til å utvikle elevenes kompetanse. Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemålene.

Det er særlig fire prinsipper som er sentrale for å få til en læringsfremmende underveisvurdering:

  • Elevene og lærlingene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
  • Elevene og lærlingene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
  • Elevene og lærlingene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg.
  • Elevene og lærlingene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Sluttvurdering er den kompetansen eleven og lærlingen har oppnådd i faget ved slutten av opplæringen.

Mer om vurderingspraksis

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!