Å forstå grunnleggende ferdigheter

I Kunnskapsløftet er det fem grunnleggende ferdigheter. De grunnleggende ferdighetene er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv og de gjelder for alle fag gjennom hele det 13-­årige skoleløpet.

De fem grunnleggende ferdighetene er

  • muntlige ferdigheter
  • å kunne skrive
  • å kunne lese
  • å kunne regne
  • digitale ferdigheter

Lærere i alle fag på alle trinn skal støtte elevene i utviklingen av de grunnleggende ferdighetene på fagenes premisser. Hva de fem grunnleggende ferdighetene innebærer i det enkelte fag kommer til uttrykk gjennom egne tekster og i kompetansemål i læreplanene for fag.

Egne tekster i læreplanene om grunnleggende ferdigheter

Tekstene om de grunnleggende ferdighetene beskriver hva hver av de fem grunnleggende ferdighetene innebærer i faget, og hvordan ferdighetene utvikles.

Grunnleggende ferdigheter i kompetansemålene

I kompetansemålene er de grunnleggende ferdighetene integrert som en del av den kompetansen eleven skal utvikle i det aktuelle faget. I noen kompetansemål står det spesifikt at elevene skal regne eller skrive og så videre, mens andre kompetansemål er formulert slik at hvilke ferdigheter lærer eller elever velger å bruke kan tilpasses.

Et eksempel på det er dette kompetansemålet i engelsk etter 7. trinn, hovedområde kultur, samfunn og litteratur der elevene skal kunne: «gi uttrykk for egne reaksjoner på engelskspråklige litterære tekster, film, nettkultur, bilder og musikk». Her kan for eksempel lærer eller elever velge å jobbe med dette kompetansemålet gjennom å utrykke seg muntlig eller skriftlig.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!