Læremidler oversatt til ukrainsk

Flere læremidler er oversatt til ukrainsk/russisk med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Dette gjelder både trykte og digitale læremidler. 

Alle læremidlene er gratis tilgjengelig i tre år. 

Skolekassa fra NAFO

I tillegg til disse læremidlene har NAFO utvidet Skolekassa med lenker til læringsressurser på ukrainsk. Skolekassa inneholder lenker til ressurser som er godt egnet for nyankomne og elever med norsk som andrespråk.