Universitet og høgskoler

Høyere utdanningsinstitusjoner spiller en viktig rolle i satsingen

Kompetanse for mangfold retter seg også mot universitet og høgskolesektoren. Lærerutdanningene har ansvar for å utvikle sin kompetanse, slik at lærere i barnehager og skoler står bedre rustet til å møte barn og elever med en flerkulturell bakgrunn.

Det er iverksatt forsknings - og utviklingsarbeid som for å imøtekomme dette behovet.

I tillegg skal universitet og høgskoler tilby faglig støtte til barnehager og skoler i kompetanseutvikling. Støtten de tilbyr skal ta utgangspunkt i det behovet som barnehager og skoler har.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!