Kompetanse for mangfold

Målet med satsingen er at ansatte i barnehager og skoler skal være i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn på en måte som fører til at disse i størst mulig grad fullfører og består utdanningsløpet.

Hvem deltar?

Utvalgte barnehager, skoler og voksenopplæring innenfor grunnopplæringsområde fra alle fylker deltar. Fylkesmannen velger ut hvem som deltar fra hvert fylke.

Fylkesmannen administrer satsingen lokalt, og har et spesielt ansvar for å bidra til økt kompetanse om regelverket på feltet.

Universiteter og høgskoler støtter det lokale utviklingsarbeidet og tilbyr videreutdanning.

Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling

Erfaring viser at kompetanseutvikling lykkes best når ledelsen og de ansatte deltar i en prosess der den samlede kompetansen til organisasjonen utvikles. Vi kaller dette barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling.

Etterutdanningen i Kompetanse for mangfold skjer som barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling der hele personalet i barnehagen eller skolen deltar.

Bakgrunn for Kompetanse for mangfold

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å iverksette en femårsplan for et kompetanseløft på det flerkulturelle området. Oppdraget har bakgrunn i Stortingsmelding 6. En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap. (2012-2013).

Evaluering av Kompetanse for mangfold

Det er igangsatt en følgeevaluering av kompetansesatsingen. Det er Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU),  som gjennomfører evalueringen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!