Variert undervisning - Klasse 10 B

I denne filmen ser du klipp fra timer i KRLE hentet fra TV-serien «Klasse 10B». Tema for filmen og de tilhørende reflekjonsoppgavene er variert undervisning.

Refleksjonsspørsmål

KRLE-læreren bruker «Fruktsalat» til å øve på i lytting og oppmerksomhet når elever presenterer for hverandre i klassen.

  • Hva tenker dere om å bruke en slik lek til det formålet?
  • Har leken andre bruksområder?
  • Hvordan øver dere på det samme med elevene?

Bruk av ulike arbeidsformer gir elevene er mer variert og praktisk opplæring.

  • Hvordan sikrer dere god variasjon i undervisningen?
  • Hvordan legger dere til rette for at elevene får bruke praktiske arbeidsmåter (f.eks. lage modeller, rollespill, spill, bruke måleinstrumenter osv.)?
  • Hvordan involverer dere elevene i undervisningen og i valg av arbeidsmåter?
  • På hvilken måte lar dere elevene være med på å vurdere eget arbeid?

Oppskrift på leken «Fruktsalat»

Plassbehov: Område der stoler kan settes i ring

Tid: 10-30 minutter, alt etter ønske

Ingredienser: En stol mindre enn antall deltakere

Hvorfor: Øve på regler, variere undervisningen, øve seg på å lytte når andre snakker/fremfører, ta stilling og begrunne

Hvordan: Alle setter seg på stoler i ringen, mens en person står i midten. Den i midten kommer med et utsagn f.eks. «alle som har høydeskrekk reiser seg», «alle som spiller WoW reiser seg». De som mener utsagnet stemmer, skal da reise seg og bytte plass. Det er ikke lov å sette seg ned på den samme stolen igjen. Den som står i midten skal prøve å skaffe seg en plass i ringen slik at det blir en ny person i midten. Det går også an å si «fruktsalat» - da skal alle bytte plass.

Når elevene har lært seg leken er lytte, ta stilling og handle nøkkelordene.

Først må elevene lytte til den påstanden som blir sagt, så må de ta stilling om de er enig eller ei og om det gjelder dem eller ikke. For så å handle deretter. Er de enige flytter de seg, hvis ikke blir de sittende.

Hvem som helst i ringen kan når som helst si «frys» og spørre en medelev hvorfor/ hvorfor ikke vedkomne flyttet seg. Da skal eleven begrunne hvorfor eller hvorfor ikke.

Om «Klasse 10B»

Prisbelønnet norsk dokumentarserie hvor vi følger en svakt presterende klasse i arbeidet med å forbedre resultater og miljø. Serien ble første gang vist på NRK i 2010.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!