Nahom fra Klasse 10 B, seks år senere

Nahom var en av de skoleflinke elevene i klassen, men ble ofte utålmodig i timen og hadde et sterkt konkurranseinstinkt. Hvilke tanker gjør han seg om tiden som ungdomsskolelev nå, seks år senere?

For tekstet utgave av filmen, trykk på knappen «CC» i avspillingsvinduet.

Forslag til refleksjon

  • Hva ved lærernes praksis legger Nahom vekt på som har vært viktig for ham?
  • Hva slags klasseledelse og vurderingspraksis ville dere lagt særlig vekt på i møte med en elev som Nahom?
  • Hvordan jobber dere med å tilpasse undervisning og tilbakemeldinger til elevenes ulike mestringsnivå?
  • Hvordan gir dere tilbakemeldinger til elevene om hva de er gode på og hvordan de kan bli bedre?
  • Hva gjør du for å skape et læringsmiljø hvor elevene tør å vise hva de kan og hva de må lære bedre?
  • Konkurranseinstinkt – hvordan kan dette kanaliseres slik at det blir en positiv drivkraft i læringsarbeidet?

Om «Klasse 10B»

I TV-serien «Klasse 10B» ble nye lærere satt inn i undervisningen for å jobbe med en klasse preget av svake faglige resultater og mye uro. Den prisvinnende serien fra 2010 gav seere et sjeldent glimt rett inn i klasserommet, og mange av elevene gjorde store fremskritt gjennom semesteret de hadde med sine nye lærere.

Vi har snakket med noen av elevene seks år senere - hva tenker de om utfordringene de møtte på som elev på ungdomsskolen nå?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!