Malin fra Klasse 10 B, seks år senere

Malin jobbet hardt med skolearbeidet, men hun følte seg utrygg i situasjoner hvor hun måtte ta ordet foran klassen. Hvordan opplevde hun å bli utfordret av lærerne, nå seks år senere?

For tekstet utgave av filmen, trykk på knappen «CC» i avspillingsvinduet.

Forslag til refleksjon

  • Hva ved lærernes praksis legger Malin vekt på som har vært viktig for henne?
  • Hva slags klasseledelse og vurderingspraksis ville dere lagt særlig vekt på i møte med en elev som Malin?
  • Mange elever synes det er vanskelig å ha muntlige framføringer - hva gjør dere for å trygge elever med tanke på muntlige ferdigheter? (Både den som skal ha framføring og de som skal være tilhørere)
  • Hvordan tilrettelegger dere for elevmedvirkning i forbindelse med framføringer?
  • Noen av de stille og «usynlige» elevene kan lett bli en blindsone. Hva slags system har dere for å sikre at alle blir sett?
  • Opplever deres elever at det er trygt å prøve og feile i klassen?
  • Hva gjør dere for å skape et læringsmiljø hvor elevene tør å vise hva de kan og hva de må lære bedre?

Om «Klasse 10B»

I TV-serien «Klasse 10B» ble nye lærere satt inn i undervisningen for å jobbe med en klasse preget av svake faglige resultater og mye uro. Den prisvinnende serien fra 2010 gav seere et sjeldent glimt rett inn i klasserommet, og mange av elevene gjorde store fremskritt gjennom semesteret de hadde med sine nye lærere.

Vi har snakket med noen av elevene seks år senere - hva tenker de om utfordringene de møtte på som elev på ungdomsskolen nå?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!