Magnus fra Klasse 10 B, seks år senere

Magnus slet med skrive- og lesevansker og var «ferdig med skolen». Nye læringsstrategier hjalp ham inn på rett spor igjen. Seks år senere ser Magnus tilbake på tiden hvor filmkameraene fulgte ham gjennom skoledagen.

For tekstet utgave av filmen, trykk på knappen «CC» i avspillingsvinduet.

Forslag til refleksjon

  • Hva ved lærernes praksis legger Magnus vekt på som har vært viktig for ham?
  • Hva slags klasseledelse og vurderingspraksis ville dere lagt særlig vekt på i møte med en elev som Magnus?
  • Hvordan innhenter dere informasjon om elevenes kompetanse for å tilpasse undervisningen til elevenes nivå?
  • Hvilke vurderingsformer varierer dere med for at alle elever skal få frem sin kompetanse best mulig?
  • Hvordan tilrettelegger dere for at alle elevene skal oppleve mestring i fag?
  • Hvordan jobber dere i personalet med å motivere elever med stort fravær slik at eleven synes det er viktig å komme på skolen?
  • Hvordan tilrettelegger dere for å få gode relasjoner med elevene på skolen?
  • Hvordan kan personalet støtte hverandre og å finne løsninger i krevende undervisningssituasjoner?

Om «Klasse 10B»

I TV-serien «Klasse 10B» ble nye lærere satt inn i undervisningen for å jobbe med en klasse preget av svake faglige resultater og mye uro. Den prisvinnende serien fra 2010 gav seere et sjeldent glimt rett inn i klasserommet, og mange av elevene gjorde store fremskritt gjennom semesteret de hadde med sine nye lærere.

Vi har snakket med noen av elevene seks år senere - hva tenker de om utfordringene de møtte på som elev på ungdomsskolen nå?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!