Film og fagartikkel: Åpne dører – klasseledelse i praktisk og variert undervisning

Refleksjonsoppgaver til filmen

  1. Hvordan kan din skole legge til rette for at fagene spiller sammen og skaper en helhet og sammenheng i opplæringen?
  2. Relasjonen mellom elev og lærer er avgjørende for elevens motivasjon og innsats. Hvilke muligheter gir sekvensene i filmen til å skape gode relasjoner? Hvilke kloke grep gjør lærerne i filmen? Hvordan er din oppmerksomhet rundt relasjonsbygging i egen praksis?
  3. Motivasjon og mestring er avgjørende for elevens læring. Hva sier filmen om elevenes opplevelse av mestring i ulike situasjoner, og hvordan bidrar dette til elevens motivasjon for læring? Hvilke forventninger har lærerne formidlet til sine elever i filmen?
  4. Hvilke regler og rutiner må være på plass for å lykkes i de situasjonene som vises i filmen? For eksempel ved feltarbeid, ved overgang til ny aktivitet, før og under forflytning, på skolekjøkken, i det digitale læringsrommet, på eldresenter, ved vannet. Hvilke beskjeder må gis på hvilke tidspunkt?
  5. Mål, kriterier og vurdering. Hvordan sikrer dere at bruk av de åpne rom fører til læringsfremmende målrettet elevaktivitet? Hvilken støtte trenger elevene for å oppfylle lærernes forventninger?
  6. Alle skoler har et nærmiljø. Hvordan kan din skole utnytte lokalmiljøet for å gjøre undervisningen mer praktisk og variert? Hva skal til for at dere lykkes? Hvordan kan lærerteamet og skolens ledelse støtte opp om en slik utvikling?

Fagartikkel

Les fagartikkelen om klasseledelse i praktisk og variert undervisning.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!