Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Onsdag 15. mars inviterte vi til en times webinar om den viktige leken i barnehagen. Her kan du se opptak av webinaret. 

Opptaket er tilgjengelig ut oktober 2023

 

Program
TidTema
15.00 – 15.05

Velkommen
v/ Udir

15.05 – 15.20 

Betydningen av lek
v/ Kristin Danielsen Wolf, Universitetet i Sørøst-Norge

15.20 – 15.30

Den voksne i lek
v/ Anne Kristine W. Turøy, Høgskulen på Vestlandet

15.30 – 15.40

Kompetanseutvikling om lek
v/ Espira Bellevue

15.40 – 15.50

Fagsamtale: Problemstillinger knyttet til lek

 15.50 – 16.00 Presentasjon av ny kompetansepakke om lek
v/ Udir
16.00 

Takk for nå