Samlingsbasert tilbud for inkluderende barnehage- og skolemiljø

Samlingsbasert tilbud er for barnehager og skoler som jobber med å utvikle trygge og gode barnehage- og skolemiljø. 

Deltakerne jobber med trygge og gode barnehage- og skolemiljø, regelverk, organisasjon og ledelse. De lærer også mer om forebygging, avdekking og håndtering av mistrivsel og krenkelser. 

De som deltar er med på felles nasjonale og fylkesvise samlinger, utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, lærende nettverk og får støtte til en lokal ressursperson. 

Tilbudet er inne i sitt siste år og avsluttes i løpet av 2022.