Bli veileder i Veilederkorpset

Har du lyst til å hjelpe skoler og kommuner med utviklingsarbeid? Vi søker erfarne ledere fra skolesektoren som har jobbet med veiledning, utvikling, organisasjon og ledelse. Søknadsfrist 21. oktober. 

Veilederkorpset har siden 2009 støttet skoler og kommuner med særskilte utfordringer over hele landet. Fra 2017 har Veilederkorpset utviklet seg til å i enda større grad skreddersy støtten til behovene i den enkelte kommune, i tråd med Stortingsmeldingen Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Veilederkorpset er et av tiltakene kommuner som er del av Oppfølgingsordningen kan benytte seg av.

Oppfølgingsordningen

Er et tilbud om støtte og veiledning for kommuner og fylkeskommuner som over tid har svake resultater på sentrale områder i skoletilbudet sitt. Målet med ordningen er at elevene skal få en enda bedre og mer lærerik skolehverdag. Les mer om oppfølgingsordningen.

Veilederne skal jobbe tett opp mot kommuner og skoler, og samarbeide med andre lokale aktører for å støtte skoleeierne i utviklingsarbeidet. Tilbudet fra Veilederkorpset skal også, i samarbeid med universiteter og høyskoler, omfatte arbeid med skolefaglige områder som

  • klasseledelse
  • lokalt arbeid med læreplaner
  • fagdidaktisk og pedagogisk kompetanse

Les mer om bakgrunnen for Veilederkorpset.

Hvem kan søke?

Vi søker veiledere til engasjement i Oppfølgingsordningen og Veilederkorpset. Engasjementet har et omfang på 20 til 40 prosent over en periode på inntil to år.

Målet er å sette sammen en gruppe veiledere på nasjonalt nivå som sammen skal støtte alle kommuner som mottar veiledning. Veilederne bør ha en tilknytning til arbeid med skoleutvikling i egen kommune eller skole, for å kunne fremme kompetansedeling og kunnskapsutvikling på tvers av kommuner og regioner.

Vi søker deg som er

  • erfaren leder fra kommunal administrasjon, og en representant for aktiv og god ledelse av skolesektoren i din kommune. Du kan for eksempel være rådmann, kommunalsjef/skolesjef, fylkesrådmann, fylkesutdanningssjef eller tilsvarende.
  • erfaren rektor eller skoleleder som representerer god ledelse og gode resultater over tid, og som har god systemforståelse og erfaring fra skoleeierskap.

For begge kategorier er det ønskelig med formell kompetanse eller erfaring fra arbeid med veiledning, utvikling, organisasjon og ledelse. Vi oppfordrer ledere med erfaring fra barnehage, PP-tjenesten og erfaring knyttet til arbeid med flerspråklighet om å søke. Søkere som behersker samisk muntlig og skriftlig oppfordres også særskilt til å søke.

Søk nå

Søknadsskjema. Søknadsfrist er 21. oktober.

Hva gjør veilederne?

Som veileder arbeider du tett med de andre veilederne i Oppfølgingsordningen og Veilederkorpset. Veilederne skal jevnlig besøke kommunene og støtte dem i de ulike fasene av utviklingsarbeidet.

Utdanningsdirektoratet legger parallelt til rette for samlingsbaserte skoleringer og møteplasser for veilederne, og samarbeider nært med dere om veiledningsoppdragene.

Første samling

Første samling for nye veiledere er 4. - 7.desember 2018, på Gardermoen.

Veilederne blir også involvert i arbeidet med å videreutvikling ordningen.

Støtten til kommunene består av

  • analyse av ståsted og utviklingsbehov i kommunen
  • kartlegging av aktuelle kompetansemiljøer som støtte for lokalt kvalitetsutviklingsarbeid
  • støtte og veiledning i prosessledelse og organisering av det lokale arbeidet i kommunene
  • nært samarbeid med andre aktører som fylkesmannsembetet, universitet og høyskoler og andre lokale ressurser.

Samarbeidet skal sikre at det lokale utviklingsarbeidet gjennomføres på alle nivå i den lokale skoleorganisasjonen, og bidra til konkrete utviklingstiltak som fremmer elevenes læring i klasserommet.

Søknadsprosessen

Et utvalg søkerne blir på bakgrunn av søknadene invitert til videre samtaler i løpet av oktober/november. Intervjuene holdes primært i våre lokaler i Oslo eller som videomøter. I enkelte tilfeller kan intervju i andre deler av landet være aktuelt.

Aktuelle kandidater får tilbud om oppdrag som veileder før 15. november.

Veilederavtale

Veilederne inngår en avtale med Utdanningsdirektoratet om fristilling fra hovedarbeidsgiver i 20 - 40 % av full stilling i en periode på inntil to år. I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å inngå en honoraravtale med veiledere.  I tillegg dekkes reise og oppholdskostnader etter Statens reiseregulativ. Oppdrag som veileder vil innebære til dels omfattende reisevirksomhet rundt omkring i landet.

Vi gjør oppmerksom på at Utdanningsdirektoratet ikke har arbeidsgiveransvar for veiledere.

Vi håper du ønsker å være med på å gjøre skolen endre bedre, og gleder oss til å motta søknaden din!

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!