Bli veileder i Veilederkorpset

Som veileder i Veilederkorpset får du mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling i skolen over hele landet. Vi søker deg som har erfaring fra utviklingsarbeid i egen organisasjon og gjerne også erfaring som veileder.

Vi har nå passert fristen for å søke om å bli veileder i 2017. Følg med på udir.no for nye utlysninger.

Veilederkorpset har siden 2009 støttet skoler og kommuner med særskilte utfordringer over hele landet. Veilederkorpset skal i 2017 utvikles til å i enda større grad skreddersy støtten til behovene i den enkelte kommune, i tråd med Stortingsmeldingen Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.

Veilederne skal i enda større grad jobbe tettere opp mot kommunene og skolene, og samarbeide med andre lokale aktører for å støtte skoleeierne i utviklingsarbeidet. Tilbudet fra Veilederkorpset skal også, i samarbeid med universiteter og høyskoler, omfatte arbeid med skolefaglige områder som

  • klasseledelse
  • lokalt arbeid med læreplaner
  • fagdidaktisk og pedagogisk kompetanse

Målet er at veiledningen skal støtte skoleeiere til å gjennomføre god kvalitetsutvikling med mål om bedre læringsresultater for elevene. Les mer om bakgrunnen for Veilederkorpset.

Hvem kan søke?

Utdanningsdirektoratet søker veiledere som kan bistå tilsvarende 20 % - 80 % av full stilling i Veilederkorps i inntil to og et halvt år, med mulighet for forlengelse.

Målet er å sette sammen en gruppe veiledere på nasjonalt nivå som sammen skal støtte alle kommuner som mottar veiledning. Veilederne bør ha en tilknytning til arbeid med skoleutvikling i egen kommune eller skole, for å kunne fremme kompetansedeling og kunnskapsutvikling på tvers av kommuner og regioner.

Vi søker deg som er

  • erfaren leder fra kommunal administrasjon, og en representant for aktiv og god ledelse av skolesektoren i sin kommune. Du kan for eksempel være rådmann, kommunalsjef/skolesjef, fylkesrådmann, fylkesutdanningssjef eller tilsvarende.
  • erfaren rektor eller skoleledere som representerer god ledelse og gode resultater over tid, og som har god systemforståelse og erfaring fra skoleeierskap.

For begge kategorier er det ønskelig med formell kompetanse eller erfaring fra arbeid med veiledning, utvikling, organisasjon og ledelse. Vi oppfordrer ledere med erfaring fra barnehage, PP-tjenesten og erfaring knyttet til arbeid med flerspråklighet om å søke. Søkere som behersker samisk muntlig og skriftlig oppfordres også særskilt til å søke.

Hva gjør veilederne?

Som veileder arbeider du tett med de andre veilederne i Veilederkorpset. Veilederne skal jevnlig besøke kommunene og støtte dem i de ulike fasene av utviklingsarbeidet. Direktoratet legger parallelt til rette for samlingsbaserte skoleringer og møteplasser for veilederne, og samarbeider nært med dere om veiledningsoppdragene. Veilederne blir også involvert i arbeidet med å videreutvikling ordningen.

Støtten til kommunene består av

  • analyse av ståsted og utviklingsbehov i kommunen
  • kartlegging av aktuelle kompetansemiljøer som støtte for lokalt kvalitetsutviklingsarbeid
  • støtte og veiledning i prosessledelse og organisering av det lokale arbeidet i kommunene
  • nært samarbeid med andre aktører som fylkesmannsembetet, universitet og høyskoler og andre lokale ressurser.

Samarbeidet skal sikre at det lokale utviklingsarbeidet gjennomføres på alle nivå i den lokale skoleorganisasjonen, og bidra til konkrete utviklingstiltak som fremmer elevenes læring i klasserommet.

Søknadsprosessen

Fristen for å søke om å bli veileder i Veilederkorpset var 1.september.

Et utvalg søkerne blir på bakgrunn av søknadene invitert til videre samtaler i løpet av september. Intervjuene holdes primært i våre lokaler i Oslo eller som videomøter. I enkelte tilfeller kan intervju i andre deler av landet være aktuelt.

Aktuelle kandidater får tilbud om oppdrag som veileder før 1.oktober.

Veilederavtale

Veilederne inngår en avtale med Utdanningsdirektoratet om fristilling fra hovedarbeidsgiver i 20 - 80 % av full stilling i inntil to og et halvt år, med mulighet for forlengelse. I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å inngå en honoraravtale med veiledere.  I tillegg dekkes reise og oppholdskostnader etter Statens reiseregulativ. Oppdrag som veileder vil innebære til dels omfattende reisevirksomhet rundt omkring i landet.

Vi gjør oppmerksom på at Utdanningsdirektoratet ikke har arbeidsgiveransvar for veiledere.

Vi håper du ønsker å være med på å gjøre skolen endre bedre, og gleder oss til å motta søknaden din!

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!