3.1. Å prioritere og å ta eierskap

Det å bli sett utenfra og få speilet sin praksis opp mot et framtidsbilde er et godt løft for de fleste skoler. Det er viktig at det allerede når vurderingsprosessen tar til, blir lagt en plan for videre oppfølging. Noen skoler må klare seg videre alene, andre har veiledere tilgjengelig.

En start på arbeidet vil uansett være at de som har ansvaret for å føre arbeidet videre – enten det er personalet samlet eller en arbeidsgruppe - møtes for å ta stilling til viktige utfordringer de ser videre i prosessen. Spørsmålene de må stille seg kan være:

  • Hva sier egentlig rapporten?
  • Hva er det viktigste å gripe fatt i?
  • Hvordan gjøre utfordringene i vurderingsrapporten til skolens egne?
  • Hvordan utarbeide plan for videre utvikling, med synliggjøring av prioriteringer, mål, ansvarsfordeling, tidsrammer?
  • Hvordan synliggjøre hvor skolen vil gjennom diskusjon om framtidsbildet og skolens visjon?
  • Hvilken praksis ønsker skolen å ha?
  • Hvordan kan vi ha fokus på læringsresultater for elevene?
  • Hvilke tiltak virker og engasjerer de ansatte?
  • Hvordan skal vi ta i bruk eksisterende kompetanse?
  • Hva trengs av spesifikk kompetanseutvikling i forhold til mål og tiltak?

Ved de skolene som har hatt A - Vurdering i regi av Utdanningsdirektoratet - vil også veilederen følge opp skoleeier og rektor med veiledning knyttet til utvikling på skolens valgte område.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!