3. Utprøving av ny praksis. Lærende organisasjoner i hverdagen

Vurderingen er ferdig, og ansvaret for oppfølging ligger hos skolen og skoleeieren sammen med eventuelle veiledere. Disse kan være fra Veilederkorpset til Utdanningsdirektoratet, men de kan også være fra kommunens pp-tjeneste eller fra en høgskole eller et kompetansemiljø som skolen samarbeider med om sine aktuelle utviklingsoppgaver. Vi skal berøre noen utfordringer som erfaringsmessig dukker opp når man forsøker å gjennomføre endringer i egen organisasjon.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!