2.5. Trinn fem: Speile resultater tilbake til skolen

Organisering av rapportframlegging

Det er spennende både for vurdererne og deltakerne i skolesamfunnet når rapporten skal legges fram. Dette skjer etter skoleslutt den siste dagen vurdererne er på skolen. Tidsrammen er 1 -1,5 timer.

Rommet for framlegging bør være et annet enn personalrommet og må ha projektor.

Hele personalet skal være til stede, og i tillegg møter skoleeier, leder for FAU og ved noen skoler (avhengig av tema) representanter for elevrådet

1-2 timer før framleggingen i plenum går vurdererne gjennom rapporten med rektor. Rektor kan også velge å ha andre i ledergruppen ved skolen med seg i denne første framleggingen. Rektor har gjennom de foregående dagene fått korte tilbakemeldinger fra vurdererne, slik at konklusjonene i rapporten ikke bør komme så overraskende.

Tanken med at rektor får en gjennomgang før personalet, er at rektor skal kunne stille spørsmål til innholdet, rette opp helt konkrete faktafeil og både praktisk og følelsesmessig være forberedt på å møte personalets reaksjoner. Rektor skal også ha litt tid til å forberede seg på å si noe etter rapportframleggingen for å skape en positiv innstilling og forventning til det videre arbeidet i personalet.

Framlegging av rapport

I plenum går vurdererne gjennom rapporten via en projektor.

I vurderingstype A - Vurdering i regi av Utdanningsdirektoratet - blir det til framleggingen utarbeidet en powerpointpresentasjon der konklusjonene i rapporten blir vist i stikkordsform. Dette krever at vurdererne må ha arbeidet godt med å formulere den muntlige framføringen slik at den blir kort, meningsfull, tydelig og motiverende for videre utviklingsarbeid. Førstevurderer har ansvar for framleggingen – den som opprinnelig er veileder skal etter framleggingen tilbake i veilederrollen.

I vurderingstype B - Vurdering i regi av regionen - deler vurdererne på oppgaven med framlegging.

I framleggingen av rapporten blir det lagt vekt på skolens sterke områder og skolens utviklingsområder.

Til vanlig kommer ikke rapportinnholdet som noe sjokk på personalet – de har jo gitt mye av informasjonen selv! Det bør likevel settes av litt tid til oppklarende spørsmål og eventuelle kommentarer.

Vurdererne skal vise tydelig i begrunnelsene i rapporten at de har brukt den informasjonen som er hentet fra de ulike gruppene i tillegg til henvisninger til relevant lovverk, læreplaner etc. En ide kan være å lage et par bilder i presentasjonen som omhandler "dette sa lærerne" og "dette sa elevene". Det kan være både morsomt og bidra til lyst og mot til å gå løs på det videre utviklingsarbeidet.

Som avslutning skal vurdererne overrekke rektor rapporten - «stafettpinnen» - og takke for seg.

Rektor tar imot, og det er viktig at han/hun kan si noe om gangen videre i arbeidet og motivere personalet for kommende utviklingsarbeid.

Etter at rektor har overtatt rapporten, har skolen 1-2 uker på å gi en siste tilbakemelding til vurdererne om det er faktafeil i rapporten. Etter eventuell justering blir så rapporten offentlig og skal for eksempel legges ut på skolens hjemmeside. Rektor har ansvar for at alle informanter og berørte parter får tilgang til rapporten, deriblant skoleeier.

I noen kommuner skal rapporten også legges fram i politisk utvalg. Det er en viktig del av overleveringen av stafettpinnen at skoleeieren og skoleledelsen forplikter seg til å følge opp konklusjonene i rapporten.

Modell som illustrerer prosessen med veksling fra skolevurdering til endring av praksis.

Vises ikke figuren ordentlig? Klikk på lenken over.

Problemer som kan bli avdekket undervegs

Dersom vurdererne undervegs oppdager problemer eller lovbrudd knyttet til enkeltpersoner eller til selve skolen, skal ikke dette komme fram i rapporten.

Ved A – Vurdering for Utdanningsdirektoratet - skal slike problemsaker meldes til rektor og til leder for kommunens veilederteam som håndterer saken videre.

Ved B – vurdering i regi av regionen - skal problemet tas opp direkte med rektor og som internt notat til skoleeieren. Dersom problemet er knyttet til rektor, skal skoleeieren kontaktes direkte.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!