2. De fem trinnene i skolevurderingsprosessen

I dette kapitelet går vi gjennom de fem trinnene i vurderingsarbeidet slik figur 3 viser. Men først noen ord om de praktiske forberedelsene som må gjøres før det faglige arbeidet for vurdererne starter.

De fem trinnene i skolevurderingsprosessen.

Vises ikke figuren ordentlig? Klikk på lenken over.

Praktisk tilrettelegging

Vurdererne gjør avtale med rektor om:

 • Tid og sted for personalemøte ved oppstart
 • Tid og sted for personalmøte ved framlegging av rapport
 • Organisering av gruppene som vurdererne skal ha samtaler med
 • Dokument som ønskes i papirform ved ankomst til skolen, f.eks. timeplan for alle klassene, romplan, ukeplaner for alle klassene


Vurdererne kontakter/sender brev til rektor med opplysninger om praktiske behov i vurderingsuka:

 • Arbeidsrom for vurdererne med mulighet for oppkopling av datamaskiner og nettkontakt
 • Rom for samtaler/intervjuer (kan være det samme som arbeidsrommet dersom det er stort nok)
 • Rom for møte med foreldre – med projektor
 • Tilgang til skriver og kopimaskin i vurderingsuka
 • Mat til vurdererne i «storefri»

Nødvendig utstyr å ha med til vurderingsuka:

 • Pc-er for begge vurdererne med nødvendige ledninger
 • Minnepenn(er)
 • Fotoapparat
 • Overføringsledd fra fotoapparat til PC
 • Læreplan/del av læreplan som dekker vurderingstemaet
 • Framtidsbildet i papirutgave
 • All informasjon som er kommet fra skolen (lagret)
 • Samtaleguidene på papir

OBS! Det er lurt å skrive alle intervjuene på den samme datamaskinen

Framdriftsplan

Ved oppstarten av skolevurderingsprosessen skal det lages en framdriftsplan som viser hva som skal skje, når det skal skje, og hvem som har ansvar for hva.
Framdriftsplanen kan se slik ut:

TidTiltakAnsvar
Uke 35-36
 • Vurderersamling, utarbeiding av framtidsbilde og tidsplan som sendes til skolen
 • Vurdererne tar telefonkontakt med rektor
 • Oversendelse av PP-presentasjon om systemet for eksternvurdering
 • Oversendelse av foreldrebrev

Vurdererne

 

Vurdererne

Uke 36-37

Oversendelse av ukeplaner for uke 37 dersom disse ikke ligger på nettet eller Fronter
Skolen går gjennom framtidsbilde med alle ansatte og melder tilbake til vurdererne innen 12.9

 • Er framtidsbildet OK?
 • Er det noe dere savner?
 • Er det noe dere ønsker annerledes?

Rektor

 

 

Rektor 

 Uke 37  Rektor informerer personalet og gjennomgår systemet for eksternvurdering. Rektor
Uke 38

Skolen oversender til vurdererne relevant informasjon, dersom dette ikke ligger på skolens hjemmesider eller skolens læringsplattform, f.eks. *

 • halvårsplaner/årsplaner for skolen
 • utviklingsplan for skolen
 • aktivitetsplan for skolen
 • kompetansehevingsplan
 • skolens satsingsområder de siste årene
 • fakta om skolen


Resultat fra:

 • elevundersøkelsen
 • lærerundersøkelsen
 • foreldreundersøkelsen
 • andre kartlegginger ved skolen
 • nasjonale prøver
 • nasjonale kartleggingsprøver
 • annet av relevans for vurderingen
Rektor
 Uke 41 Rektor oversender innen 7.10.forslag til tidsplan for uke 43; plassering av samtaler, observasjon, rapportframlegging.Senest: Utsending av foreldrebrev/informasjon, vedlagt framtidsbildet.

Rektor

 

Rektor

 Uke 41-42

Utarbeide samtaleskjema til ulike grupper ved skolen.
Samtaleskjema sendes skolen og deles ut til de involverte.

Vurdererne

 

Vurdererne / rektor 

 Uke 43

Gjennomføring av vurderingen.
½ t før skolestart mandag: orientering for de tilsatte. 

Vurdererne / skolen
 Onsdag uke 43 Framlegging av rapport etter undervisningsslutt. Skolefaglig ansvarlig og FAU-leder til stede (gi dem melding snarest).  Vurdererne / rektor 
 Etter uke 43  Prioritere/ta eierskap/velge framgangsmåte/rydde plass/følge opp – slik at ønsket utvikling skjer.  Rektor

Informasjon til personalet

A - Skolevurdering i regi av Utdanningsdirektoratet:
Veilederen har før vurderingsprosessen starter, hatt kontakt med skoleledelsen og gitt en innføring i prosessen. For at personalet skal bli kjent med prosessen, sender vurdererne skolen en powerpoint-presentasjon om hvordan skolevurderingen skal foregå. Rektor har så ansvar for å vise den for personalet og motivere dem for deltakelse.
Før skolestart den første dagen i vurderingsuka møter vurdererparet personalet for å presentere seg og fortelle om hva som kommer til å foregå de kommende dagene. Dette er også et møte for å skape et godt klima og for å få personalet til å «senke skuldrene».

B - Skolevurdering i regi av regionen:
Dersom det er første gang skolen skal ha eksternvurdering, skal en eller begge vurdererne en tid før skolevurderingen besøke skolen for å forberede vurderingsprosessen. (Regionen kan også velge dette selv om skolen har hatt eksternvurdering noen år tidligere.) Det er da vurdererne som informerer personalet om trinnene i prosessen og om hva som skal skje i vurderingsuka.

Dette er et viktig møte for at skolens tilsatte skal bli kjent med vurdererne, og for at personalet skal se fram til vurderingsprosessen med forventning.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!