1.6. Ansvar

A - Vurdering i regi av Utdanningsdirektoratet:

Vurdererne har hovedansvaret for å sette opp en tidsplan før skolevurderingen og for å sikre at framtidsbildet blir utarbeidet.

Skoleledelsen forbereder de praktiske sidene av vurderingsprosessen, forankrer framtidsbildet i personalet, lager avtale med skoleeieren og følger opp vurderingsrapporten. Veilederen er hovedkontakten for vurdererne med skolen fram til området/tema for vurderingen er valgt. Deretter overtar førstevurdereren kontakten med skolen i forberedelsene fram til vurderingsuka. Førstevurdereren har også hovedansvaret for at vurderingsprosessen blir gjennomført og dokumentert i tråd med metodikk og maler i programmet. Veilederen samarbeider med førstevurdereren, og de to fordeler oppgavene seg imellom.

Veilederen bistår også rektor/kommunen i videreutviklingsarbeidet etter at vurderingen er gjennomført.

B - Vurdering i regi av regionen/kommunen

Vurdererne har hovedansvaret for å sette opp en tidsplan før skolevurderingen og for å sikre at framtidsbildet blir utarbeidet.

Skoleledelsen forbereder de praktiske sidene av vurderingsprosessen, forankrer framtidsbildet i personalet, lager avtale med skoleeieren og følger opp vurderingsrapporten.

Det er vanligvis to vurderere som samarbeider. I vurderingsprosessen blir det ofte satt sammen vurdererpar der den ene har klart lengre erfaring enn den andre. Dette skillet er ikke alltid tydelig, og de to vurdererne har likeverdig status og fordeler oppgavene seg imellom. I alle vurdereringer skal minimum en av vurdererne ha lang erfaring som skolevurderer.

Skoleledelsen har også ansvar for å tilrettelegge for selve vurderingen på skolen. Dette kan dreie seg om:

  • sende ut informasjon til foreldrene om vurderingsuka
  • invitere FAU, skoleeier og andre relevante til rapportframlegging
  • skaffe informanter blant elevene, FAU og ansatte før vurderingsuka
  • arbeidsrom for vurdererne med nettilgang
  • lokaler og utstyr for intervju og presentasjon
  • midlertidig tilgang til skolens digitale læringsplattform for vurdererne
  • frigjøring av tid for personalet til intervjuer/samtaler
  • sikre tilgang på skriver og kopimaskin
  • mat for vurdererne i «storefri»

Skoleeieren har ansvaret for å følge opp skolevurderingen, og bør etter en tid spørre etter rapporten fra skolen med beskrivelse av hvordan de har arbeidet med de utviklingsområdene de fikk i rapporten, og om hvordan de har brukt skolens sterke sider i arbeidet. Denne rapporten fra skolen bør følges opp i en medarbeidersamtale mellom skoleeieren og ledelsen ved skolen, og de bør lage nye avtaler om det videre arbeidet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!