1.5. Rolleavklaring

En ekstern skolevurderingsprosess krever at alle involverte er klar over forventningen til deres rolle i prosessen. Ved vurderingen av noen skoler deltar flere aktører som ikke kjenner metodikken i detalj. Skolevurdererne er ansvarlig for at vurderingsprosessen gjennomføres og dokumenteres i tråd med metodikk og maler i programmet. Dette er krevende sett i forhold til den tiden som er til rådighet under vurderingsuka.

I vurdering A i regi av Utdanningsdirektoratet deltar skolens veileder fra Veilederkorpset som en av de to vurdererne. Veilederen er i tilfelle den som kjenner skolen best fra før, og som skal videreføre arbeidet med skoleutvikling etter vurderingen. I vurderingsuka går veilederen over i rollen som vurderer. Den som i utgangspunktet er skolevurderer, i det videre kalt førstevurderer, har da et særlig ansvar for at vurderingsprosessen gjennomføres i tråd med metodikk og maler i programmet.

I noen vurderinger deltar også representanter fra andre skoler/skoleeiere i hele eller deler av prosessen for å lære. Dette skal avtales på forhånd, og vurdererne må få anledning til å tenke gjennom hvilke aktiviteter det er naturlig at observatørene deltar i. De må særlig tenke gjennom konfidensialitet og den dobbeltrollen skoleeieren kan komme i ved intervju av for eksempel ledere og lærere. Nye vurderere kan etter avtale også delta som hospitanter for å lære.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!