1.3. Den store bøygen – hvordan se sammenhengen mellom utviklingen av pedagogisk praksis og organisasjonsutvikling?

Utdanningsdirektoratet har sett at det er utfordrende for skoler både å utforme utviklingsområder og for skolevurderere å utforme framtidsbilder som ivaretar sammenhengen mellom pedagogisk praksis og skolens organisasjon. Helhetlig skoleutvikling handler om å arbeide samtidig med alle nivåene i figuren nedenfor.

Helhetlig skoleutvikling med eleven i fokus

Vises ikke figuren ordentlig? Klikk på lenken over.

Et utviklingsarbeid som f.eks. har som mål å forbedre læringsresultatene i realfag, bør altså ikke bare ha konkrete tiltak knyttet til det pedagogiske arbeidet i realfag, men også delmål og tiltak knyttet til de andre nivåene i modellen. Disse skal bidra til at skolen utvikler seg som lærende organisasjon, men først og fremst skal de sammen med de pedagogiske tiltakene bidra til å nå målet for utviklingsområdet, det vil si det framtidsbildet beskriver.
En enkel innføring i skolen som lærende organisasjon finnes i heftet «Fra kompetanseberetningen 2005 - Lærer elevene mer ved lærende skoler?» Punktene nedenfor er hentet fra dette heftet.

Lærende skoler har disse kjennetegnene:

  • En velfungerende organisasjon der lærerne føler at de er en del av et fellesskap med en motiverende målsetting. Det er ikke en kultur der hver enkelt gjør som de vil.
  • Høyt ambisjonsnivå i kollegiet, høye forventninger til å bruke hverandres kompetanse.
  • Det er mye hverdagslæring, god samhandling og lett å få hjelp av kolleger.
  • Hverdagslæringen går ikke på bekostning av den organiserte læringen. Medarbeidere på lærende skoler deltar mer i alle former for læring, og det legges til rette for kunnskapsdeling.
  • Lærerne gir gode skussmål til ledelsen.

Mer om skolen som lærende organisasjon i kapittel 3.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!